Η Copa-Cogeca παρεμβαίνει στην Ε.Ε. για τα μέτρα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής αλυσίδας

06 October 2022

Η Copa-Cogeca παρεμβαίνει στην Ε.Ε. για τα μέτρα ενίσχυσης της αγροδιατροφικής αλυσίδας

Με την τρέχουσα κατάσταση της ενεργειακής κρίσης και της απόρροιας αυτής που είναι, μεταξύ άλλων, η κάθετη και συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών, oι ενώσεις Copa-Cogeca, Primary Food Processors (PFP) και FoodDrinkEurope εξέδωσαν δελτίο Τύπου, καλώντας την Ε.Ε. να παροτρύνει τα κράτη-μέλη να αναγνωρίσουν την αγροδιατροφική αλυσίδα ως προτεραιότητα και να αποφασίσουν μια νέα επείγουσα παρέμβαση ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην ενέργεια και σε προσιτές τιμές.

Η αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής της Ε.Ε. επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχιζόμενη και άνευ προηγουμένου αύξηση στο ενεργειακό κόστος. Η τροφική αλυσίδα χρειάζεται άμεσες και αποτελεσματικές λύσεις για να εξασφαλίσει την οικονομική της βιωσιμότητα, για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ενεργειακού κόστους και τη συνέχιση της παροχής προϊόντων τροφίμων και ποτών στους καταναλωτές και σε προσιτές τιμές.

Το δελτίο Τύπου που εξέδωσαν οι ενώσεις, μεταξύ άλλων, αναφέρει:

"Με την επισιτιστική και την οικονομική ανασφάλεια, τώρα (με τον πόλεμο στην Ουκρανία) είναι ακόμη πιο κρίσιμη η κατάσταση στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής, αν και η Ε.Ε. έχει ήδη κάνει πολλά βήματα για να προσαρμοστεί στην ενεργειακή κρίση.

Για παράδειγμα, για να αποφευχθεί η αλλοίωση των τροφίμων σε ένα πλαίσιο υψηλού κόστους ψύξης, ορισμένοι αγρότες της Ε.Ε έχουν στραφεί σε νέους τρόπους αποθήκευσης, που περιλαμβάνουν μικρότερα, εξυπνότερα συστήματα ψύξης που ακολουθούνται από ταχύτερα συναλλαγές με αγοραστές.

Οι μεταποιητές αλλάζουν από το φυσικό αέριο σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, όπου είναι δυνατόν και, για ορισμένες αγροτικές πρώτες ύλες, ξεκινούν νωρίτερα την παραγωγή, για να μειώσουν την ενεργειακή τους χρήση κατά τους μήνες αιχμής της ζήτησης της ενέργειας, δηλαδή τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο.

Εκτός από τη βραχυπρόθεσμη δράση, η βιομηχανία αγροδιατροφής έχει ήδη επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα μέσω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, όπως και τη συνδυασμένη θερμότητα και η ηλεκτρική ενέργεια, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις και άλλες τεχνολογίες απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, και θα συνεχίσει να το πράττει όπου είναι εφικτό.

Ωστόσο, μειώνοντας την ενέργεια κατανάλωσης σε ώρες αιχμής, σύμφωνα με πρόταση της Ε.Ε., αυτό δεν θα είχε ως αποτέλεσμα την απόλυτη εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγή τροφίμων και ποτών, με πιθανές επιπτώσεις στην αγορά καθ' όλη τη διάρκεια του επερχόμενου χειμώνα.

Οι ενώσεις, λοιπόν, προτείνουν στην Ε.Ε. να λάβει υπ’ όψιν τα παρακάτω μέτρα που θα βοηθήσουν την παραγωγική διαδικασία, αλλά και τους ίδιους τους παραγωγούς, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος της διακοπής της διατροφικής αλυσίδας στις χώρες της Ευρωπαϊκης Ένωσης.

1. Παροχή λύσης για μείωση στις τιμές της ενέργειας.

2. Να εξασφαλίζει προμήθειες, να παρέχει σταθερότητα στους παραγωγούς και οικονομική ανακούφιση. Όπου τα έσοδα που προκύπτουν από αυτά τα μέτρα, θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή στοχευμένης υποστήριξης την αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής για προσαρμογή στις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης, συμπεριλαμβανομένων των αγροτών και των ενεργοβόρων επεξεργαστών τροφίμων.

2. Εξαίρεση της αλυσίδας εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων από την απαίτηση μείωσης της ενέργειας κατανάλωσης κατά τις ώρες αιχμής, καθώς η τελευταία μπορεί να οδηγήσει σε διακοπή της παραγωγής.

3. Προτεραιότητα στην αλυσίδα εφοδιασμού γεωργικών προϊόντων διατροφής στα σχέδια χρήσης δελτίου αερίου των κρατών-μελών, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής που είχε εκδοθεί τον Ιούλιο.

4. Αναθεώρηση του Προσωρινού Πλαισίου Κρίσης Κρατικών Ενισχύσεων ώστε να καταστεί κατάλληλο για την αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς στην παραγωγή αντιμετωπίζουν ισχυρές ανησυχίες σχετικά με τη ρευστότητα, ενώ διαμορφώνουν επί του παρόντος τους προϋπολογισμούς τους για το 2023, συμπεριλαμβανομένης της τεράστιας τιμής ενέργειας, η οποία αυξάνει καθημερινά.

Συγκεκριμένα:

α. Παράταση της επιλέξιμης περιόδου έως το τέλος του 2023 και αύξηση της μέγιστης στήριξης πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

β. Αντί να χρειάζεται να επιδεικνύουν λειτουργικές ζημίες, θα πρέπει να αρκεί για τους κλάδους παρουσιάζουν μειωμένα αποτελέσματα που προκύπτουν από την κρίση των τιμών της ενέργειας.

γ. Αξιολόγηση της ενίσχυσης σε επίπεδο εργοστασίων παραγωγής, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις οι λειτουργικές ζημίες σε ένα μέρος μιας επιχείρησης μπορούν να ακυρωθούν με βάση τα ακαθάριστα κέρδη που παράγονται σε ένα τμήμα.

δ. Το παράρτημα των «Ιδιαίτερα επηρεαζόμενων τομέων και υποτομέων» θα πρέπει να επεκταθεί και να περιλαμβάνει τους κλάδους με τη μεγαλύτερη χρήση ενέργειας της αλυσίδας εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων.

Πηγή: copa-cogeca.eu

06 October 2022
Banner
Banner