Η Ε.Ε. σύσσωμη στην προστασία της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων

16 September 2022

Η Ε.Ε. σύσσωμη στην προστασία της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων

Η επισιτιστική επάρκεια απασχολεί το σύνολο των λαών της γης και με δεδομένες τις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων μηνών η Ευρώπη έχει έρθει αντιμέτωπη με τη διασφάλιση της τροφής. Προκειμένου να βρεθεί σύντομα λύση, το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας συγκροτήθηκε στην Πράγα στις 16 Σεπτεμβρίου 2022, στο οποίο συμμετείχε και υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς, προκειμένου να συζητηθεί ο ρόλος της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων στην βιώσιμη παγκόσμια παραγωγή τροφίμων.

Ο υπουργός στην παρέμβασή του υποστήριξε πως η πρόσφατη ενεργειακή κρίση έχει συμπαρασύρει όλους τους τομείς της οικονομίας σε ύφεση, με το γεωργικό τομέα να αποτελεί έναν από τους βαριά πληττόμενους, αναδεικνύοντας τη σημασία του για την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα παγκοσμίως. Τόνισε την ανάγκη συστράτευσης των χωρών-μελών σε κοινό στόχο έτσι ώστε να υπάρξει «η διασφάλιση των μεταφορών αγροτικών προϊόντων, η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και το απρόσκοπτο και δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο. Υπογράμμισε ότι είναι ευθύνη μας να βρεθούν πρόσφορες λύσεις για την τιθάσευση του πληθωρισμού και την αποφυγή κερδοσκοπιών και εκτόξευσης των τιμών των τροφίμων με στόχο την προστασία των πολιτών».

Ο κ. Γεωργαντάς σχετικά με τη βιώσιμη παραγωγή τροφίμων τόνισε ότι σημαντικό στοιχείο είναι η αξιοποίηση της μικρής κλίμακας γεωργίας και η προστασία των τοπικών, καλά προσαρμοσμένων ποικιλιών και φυλών που μπορούν να ανταπεξέλθουν ευκολότερα σε ακραίες κλιματικές συνθήκες. Υπογράμμισε πως οι βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού, τα εναλλακτικά δίκτυα τροφίμων και τα τοπικά συστήματα καλλιέργειας επιτρέπουν την πώληση νωπών, ποιοτικών, υγιεινών και παραδοσιακών τροφίμων με θετικές κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις. Αναφερόμενος ο υπουργός στο εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο, υποστήριξε πως είναι σημαντικό να διατηρηθεί το μη εντατικό μοντέλο γεωργίας και κτηνοτροφίας και οι τοπικές γεωργικές πρακτικές, που είναι απόλυτα συμβατές με τις απαιτήσεις της Πράσινης Συμφωνίας. Στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα σημαντική, μεταξύ άλλων, η στήριξη των μικρών και οικογενειακών εκμεταλλεύσεων, των ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών με εργαλεία, όπως η γεωργία ακριβείας, η ορθολογική διαχείριση του νερού με έργα υποδομής, η βιολογική παραγωγή και η δίκαιη κατανομή του εισοδήματος. Τη θέση του υπΑΑΤ στήριξε στη δευτερολογία του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας  κ. Janusz Wojciechowski, συμφωνώντας με την ανάγκη υποστήριξης των μικρών αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως μια από τις ενδεδειγμένες λύσεις προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας.

16 September 2022
Banner