Η Ε.Ε. επαναπροσδιορίζει τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ΚΑΠ, μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών

01 February 2024

Η Ε.Ε. επαναπροσδιορίζει τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ΚΑΠ, μετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των αγροτών

Η Κομισιόν φαίνεται πώς πήρε το μήνυμα από τις πρωτοφανείς διαμαρτυρίες των αγροτών σε ολόκληρη την Ευρώπη παρεκκλίνοντας για ένα χρόνο από τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της ΚΑΠ. Πρόκειται για μια παρέκκλιση από την πράσινη αρχιτεκτονική της ΚΑΠ και συγκεκριμένα από την λεγόμενη GAEC8, δηλαδή του όρους για τις καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες, που απαιτεί από όλους τους αγρότες να αφιερώνουν τουλάχιστον το 4% της γης τους σε αγρανάπαυση, όπως αναφέρεται, προκειμένου να ανακάμψει το φυσικό περιβάλλον κάτι που, από το 2023, είναι απαραίτητη προϋπόθεση ώστε οι αγρότες στην Ε.Ε. να λάβουν επιδοτήσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κομισιόν για την παρέκκλιση από τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς έχει ως εξής:

«H Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να επιτραπεί στους αγρότες της Ε.Ε .να επωφεληθούν από τις παρεκκλίσεις για το έτος 2024 από τους κανόνες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που τους υποχρεώνουν να διατηρούν ορισμένες περιοχές μη παραγωγικές. Η πρόταση της Επιτροπής, που εστάλη σήμερα στα κράτη-μέλη παρέχει μια πρώτη συγκεκριμένη πολιτική απάντηση για την αντιμετώπιση των ανησυχιών των αγροτών για το εισόδημα. Για να λάβουν τη στήριξη της ΚAΠ που δικαιούνται, οι αγρότες πρέπει να σέβονται ένα ενισχυμένο σύνολο εννέα προτύπων επωφελών για το περιβάλλον και το κλίμα. Αυτή η αρχή των όρων ισχύει για σχεδόν το 90% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στην ΕΕ και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ενσωμάτωση των πρακτικών βιώσιμης γεωργίας. Αυτό το σύνολο βασικών προτύπων αναφέρεται ως GAEC, που σημαίνει “καλές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες”.

Το πρότυπο GAEC 8 απαιτεί, μεταξύ άλλων, την αφιέρωση ενός ελάχιστου μεριδίου καλλιεργήσιμης γης σε μη παραγωγικές περιοχές ή χαρακτηριστικά. Το τελευταίο αναφέρεται συνήθως σε αγρανάπαυση, αλλά και σε χαρακτηριστικά όπως φράκτες ή δέντρα. Οι εκμεταλλεύσεις με λιγότερα από δέκα εκτάρια καλλιεργήσιμης γης συνήθως εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή. Σήμερα, η Επιτροπή παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους γεωργούς της Ε.Ε. να εξαιρεθούν από αυτήν την απαίτηση και να εξακολουθούν να είναι επιλέξιμοι για τη βασική άμεση ενίσχυση της ΚAΠ.

Αντί να διατηρούν τη γη σε αγρανάπαυση ή μη παραγωγική στο 4 % της αρόσιμης γης τους, οι γεωργοί της Ε.Ε. που καλλιεργούν καλλιέργειες αζωτοδέσμευσης (όπως φακές, μπιζέλια ή φάβα) ή/και δευτερεύουσες καλλιέργειες στο 7% της αρόσιμης γης τους θα θεωρούνται ότι πληρούν την απαίτηση. Οι δευτερεύουσες είναι φυτά που αναπτύσσονται ανάμεσα σε δύο κύριες καλλιέργειες. Αυτές οι καλλιέργειες μπορούν να χρησιμεύσουν ως ζωοτροφή για τα ζώα ή ως χλωρή κοπριά. Η χρήση καλλιεργειών που δεσμεύουν το άζωτο και δευτερευουσών καλλιεργειών αποφέρει μια σειρά περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων για την υγεία του εδάφους, συμπεριλαμβανομένης της βιοποικιλότητας του εδάφους. Οι καλλιέργειες πρέπει να καλλιεργούνται χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα για να διατηρηθεί η περιβαλλοντική φιλοδοξία της ΚΑΠ.

Η πρόταση της Επιτροπής είναι προσεκτικά βαθμονομημένη ώστε να παρέχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της παροχής κατάλληλης ανακούφισης στους αγρότες που αντιμετωπίζουν πολυάριθμες κρίσεις, αφενός, και της προστασίας της βιοποικιλότητας και της ποιότητας του εδάφους, αφετέρου, επισημαίνει η Κομισιόν.

Το μέτρο θα ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες από τα κράτη-μέλη που συγκεντρώθηκαν στη συνεδρίαση της Επιτροπής. Μετά από αυτό, η Επιτροπή θα προχωρήσει στην επίσημη έγκριση. Ο κανονισμός θα εφαρμοστεί αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2024. Τα κράτη-μέλη που επιθυμούν να εφαρμόσουν την παρέκκλιση σε εθνικό επίπεδο πρέπει να ενημερώσουν την Επιτροπή εντός 15 ημερών, ώστε οι αγρότες να μπορούν να ενημερωθούν το συντομότερο δυνατό».

Η Κομισιόν, ανάμεσα στα μέτρα που αποφάσισε να πάρει είναι και η αναστολή στην επιβολή δασμών σε ουκρανικά αγροτικά προϊόντα από την Ουκρανία και τη Μολδαβία, για ένα ακόμα έτος. Η άρση των δασμών είχε αποφασιστεί για να βοηθήσει η Ε.Ε. την ουκρανική οικονομία, ωστόσο η σημαντική αύξηση των εισαγωγών ορισμένων γεωργικών προϊόντων από την Ουκρανία στην Ε.Ε. προκάλεσε την οργή των αγροτών στην Πολωνία, την Ουγγαρία, τη Βουλγαρία και τη Σλοβακία, που είδαν τις τιμές των δικών τους προϊόντων να μειώνονται κάτω από το κόστος παραγωγής. Τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη αποφάσισαν να λάβουν μονομερή μέτρα με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η κοινή αγορά.

Για τις συγκεκριμένες αποφάσεις η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen δήλωσε: «Οι αγρότες είναι η ραχοκοκαλιά της διατροφικής ασφάλειας της Ε.Ε. και η καρδιά των αγροτικών περιοχών μας. Η διαρκής δέσμευση της Επιτροπής αντανακλάται μέσω του προϋπολογισμού μας για την Κοινή Αγροτική Πολιτική ύψους, 386,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος βοηθά στη σταθεροποίηση του εισοδήματος των Ευρωπαίων αγροτών, επιβραβεύοντας παράλληλα τις προσπάθειές τους για το κλίμα και τη βιωσιμότητα. Το σημερινό μέτρο προσφέρει πρόσθετη ευελιξία στους αγρότες σε μια εποχή που αντιμετωπίζουν πολλαπλές προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τους αγρότες μας για να διασφαλίσουμε ότι η ΚΓΠ επιτυγχάνει τη σωστή ισορροπία μεταξύ της ανταπόκρισης στις ανάγκες τους, ενώ θα συνεχίσουμε να παρέχουμε δημόσια αγαθά για τους πολίτες μας», ενώ Maroš Šefčovič, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία συμπλήρωσε: «Λαμβάνοντας αυτήν τη σταθεροποιητική ενέργεια, μπορούμε να συμβάλουμε στην άμβλυνση της πίεσης που νιώθουν οι αγρότες μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούν να παραμείνουν οικονομικά βιώσιμοι σε αυτούς τους καιρούς υψηλής αβεβαιότητας».

Πηγή: europa.eu

01 February 2024
Banner
Banner