Η Ε.Ε. ενέκρινε επιχορήγηση στην Τσεχία 1,46 δισ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών πουλερικών και χοίρων

19 January 2024

Η Ε.Ε. ενέκρινε επιχορήγηση στην Τσεχία 1,46 δισ. για την πρόληψη και αντιμετώπιση ασθενειών πουλερικών και χοίρων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, βάσει των κανόνων της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις, δύο τσεχικές προτάσεις/προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 1,46 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των αγροτών στην πρόληψη της εξάπλωσης ασθενειών των πουλερικών και των χοίρων. Τα μέτρα θα συμβάλουν στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Ε.Ε. που σχετίζονται με την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Ειδικότερα, τα προγράμματα αποσκοπούν στην πρόληψη της εξάπλωσης: (i) της γρίπης των πτηνών, της σαλμονέλας και της καμπυλοβακτηρίωσης των πουλερικών και (ii) της βρουκέλλωσης των χοίρων, του αναπαραγωγικού και αναπνευστικού συνδρόμου χοίρων και της σαλμονέλωσης. Τα προγράμματα, τα οποία θα διαρκέσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029, είναι ανοιχτά σε μικρούς, μεσαίους και μεγάλους αγρότες στην Τσεχία, οι οποίοι εφαρμόζουν μέτρα για την απολύμανση, την απολύμανση, την απορρόφηση καθώς και άλλα μέτρα βιοασφάλειας.

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή άμεσων επιχορηγήσεων για τη στήριξη των πρόσθετων δαπανών για τον καθαρισμό των χώρων και του εξοπλισμού της εκμετάλλευσης, την επεξεργασία των ζωοτροφών και του νερού καθώς επίσης και τις κτηνιατρικές παρεμβάσεις. Η ενίσχυση θα καλύψει έως και το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Πηγή: europa.eu

19 January 2024
Banner
Banner