Η Ε.Ε. αποζημιώνει Ιταλούς πτηνοτρόφους για ζημιές από τη γρίπη των πτηνών

23 May 2023

Η Ε.Ε. αποζημιώνει Ιταλούς πτηνοτρόφους για ζημιές από τη γρίπη των πτηνών

Tα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ενέκριναν τη χορήγηση 27,2 εκατομμύρια ευρώ στην Ιταλία, ως αποζημίωση των αγροτών σε περιοχές που έχουν πληγεί από κρούσματα γρίπης των πτηνών. Οι πληρωμές πρέπει να κατατεθούν στους αγρότες έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023.

Μεταξύ 23 Οκτωβρίου 2021 και 31 Δεκεμβρίου 2021, επιβεβαιώθηκαν και κοινοποιήθηκαν από την Ιταλία 294 κρούσματα γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας. Τα είδη που επλήγησαν ήταν κοτόπουλα, κότες ωοπαραγωγής, γαλοπούλες, πάπιες και φραγκόκοτες. Η Ιταλία έλαβε αμέσως και αποτελεσματικά όλα τα απαραίτητα υγειονομικά και κτηνιατρικά μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων ελέγχου, παρακολούθησης και πρόληψης. Δημιουργήθηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης. Αυτή η κατάσταση οδήγησε σε απώλεια παραγωγής αβγών επώασης, αβγών κατανάλωσης, ζωντανών ζώων και κρέατος πουλερικών στις φάρμες που βρίσκονται στις περιοχές εκείνες που υφίστανται το πρόβλημα.

Μετά από επίσημο αίτημα της Ιταλίας, η Επιτροπή αποφάσισε, μετά από ενδελεχή ανάλυση, να καλύψει με κοινοτικά κονδύλια το 50% των δαπανών που αφορούν την Ιταλία για τη στήριξη της αγοράς αβγών και κρέατος πουλερικών που πλήττονται σοβαρά σε περιοχές όπου υπάρχει περιορισμός μετακίνησης λόγω κρουσμάτων γρίπης των πτηνών. Μόνο οι εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε αυτές τις ρυθμιζόμενες ζώνες μέχρι το τέλος του 2021 θα δικαιούνται να λάβουν αυτή τη στήριξη και οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιηθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 για να είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση της Ένωσης.

23 May 2023
Banner