Η ενότητα, η συνεργασία και η τεχνογνωσία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία

07 February 2024

Η ενότητα, η συνεργασία και η τεχνογνωσία των Διεπαγγελματικών Οργανώσεων συμβάλλουν στην ελληνική οικονομία

Οι 8 Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Έκθεσης Agrotica 2024 (1-4/2/24, Θεσσαλονίκη) υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποίησαν την πρώτη κοινή τους εκδήλωση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε ο ρόλος των Διεπαγγελματικών από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων, ενώ υφυπουργός ΑΑΤ, τόνισε ότι η συνεργασία με τις Δ.Ο. είναι επιβεβλημένη για την διασφάλιση της θετικής εξέλιξης για όλους όσοι εμπλέκονται με το ΥπΑΑΤ στηρίζοντας κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνουν.

Οι εκπρόσωποι των Δ.Ο. παρουσίασαν τους κλάδους που εκπροσωπούν και τον ρόλο τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα, κάνοντας αναφορά στη συμβολή τους στην ελληνική οικονομία, στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν αλλά και στους στόχους τους.

Η ενότητα και η συνεργασία είναι από τα θέματα στα οποία συμφώνησαν όλοι οι πρόεδροι των Δ.Ο., ενώ επισημάνθηκε πως ο ρόλος των Δ.Ο. είναι εξαιρετικά σημαντικός και ενθαρρύνεται από την Ε.Ε. επειδή ως προνομιακοί συνομιλητές με την ηγεσία έχουν την δυνατότητα να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις προς όφελος των μελών τους, αλλά και τρόπους παραγωγικής συνεργασίας με τις υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και την Διοίκηση γενικότερα. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις αντλούν την τεχνογνωσία τους και την εμπειρία τους από τα μέλη τους τα οποία εκπροσωπούν ισότιμα το σύνολο του κλάδου κάθε προϊόντος (πρωτογενή, δευτερογενή/τριτογενή τομέα). Επισημάνθηκε η ανάγκη οργάνωσης του πρωτογενή τομέα σε συνεργατικά σχήματα και απεύθυναν κάλεσμα ενότητας.

07 February 2024
Banner
Banner