Η βιοοικονομία των αγροτικών περιοχών, στο επίκεντρο του Συμβουλίου της Ε.Ε. – Στήριξη του αγροτικού εισοδήματος

26 April 2023

Η βιοοικονομία των αγροτικών περιοχών, στο επίκεντρο του Συμβουλίου της Ε.Ε. – Στήριξη του αγροτικού εισοδήματος

Related Articles

Το Συμβούλιο της Ε.Ε. στη συνεδρίασή του στις 25/4/2023 στο πλαίσιο της ανταλλαγής απόψεων ενέκρινε συμπεράσματα σχετικά με τις ευκαιρίες που παρέχει η βιοοικονομία υπό το φως των σημερινών προκλήσεων, με έμφαση στις αγροτικές περιοχές. Οι υπουργοί τόνισαν τον βασικό ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η βιοοικονομία στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, καθιστώντας παράλληλα την Ε.Ε. πιο ανταγωνιστική, βοηθώντας την να απομακρυνθεί από την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και ενισχύοντας την επισιτιστική ασφάλεια.

Ο γ.γ. του ΥΠΑΑΤ, Κωνσταντίνος Μπαγινέτας (εκπροσωπώντας τον υπουργό  Γ. Γεωργαντά) στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας στο Λουξεμβούργο, έκανε τις παρεμβάσεις του σχετικά με την κατάσταση των γεωργικών αγορών μετά την εισβολή στην Ουκρανία, με την πορεία εφαρμογής των Στρατηγικών Σχεδίων της ΚΑΠ, με την πιστοποίηση απορροφήσεων άνθρακα, αλλά τοποθετήθηκε και στο θέμα βιοοικονομίας και την εφαρμογή του αγροτικό τομέα.

Ο κ. Μπαγινέτας, ανέφερε ότι η Ελλάδα συμμερίζεται την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στα όμορα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με την Ουκρανία. καθώς και τις αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των αγροτών τους, εξαιτίας της δυσανάλογης διαχείρισης της Ε.Ε. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι δεν αποτελούν βιώσιμη λύση τα μονομερή εθνικά μέτρα και θα πρέπει να αποφεύγονται. Ανέφερε ότι η Ελλάδα στηρίζει λύσεις για την από κοινού αντιμετώπιση των δυσκολιών και των αδιεξόδων και παραμένει θετική σε προτάσεις δράσεων και περαιτέρω αξιοποίησης των διαδρόμων αλληλεγγύης.

Τόνισε ότι στην παρούσα συγκυρία, τέτοιες πρωτοβουλίες είναι σημαντικές για τρεις λόγους:

  1. αντιμετώπιση της κρίσιμης κατάστασης στα 5 όμορα κράτη-μέλη,
  2. εξασφάλιση του παγκόσμιου εφοδιασμού σε τρόφιμα, καθώς αυτές οι ποσότητες πρέπει οπωσδήποτε να φτάσουν εγκαίρως στις χώρες που τις χρειάζονται και
  3. στήριξη της οικονομίας της Ουκρανίας, που βασίζεται κυρίως στις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων.

Ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων υπογράμμισε τη σημασία και την κρισιμότητα του αποτελεσματικού και έγκαιρου συντονισμού όλων των συναρμόδιων εθνικών υπηρεσιών και φορέων καθώς και της συνεχούς ενημέρωσης και συμβουλευτικής υποστήριξης των γεωργών για τη σύνδεση του εισοδήματός τους με την πράσινη μετάβαση και ιδιαίτερα των οικολογικών προγραμμάτων. Τόνισε, επίσης, ότι η εντατική προσπάθεια των εθνικών αρχών προσκρούει στα εμπόδια που έχουν προκληθεί από τις πρόσφατες κρίσεις, τα οποία αναπόφευκτα δημιουργούν την ανάγκη για παροχή ευελιξίας και επικουρικότητας στα κράτη-μέλη. Ειδικά για τα οικολογικά προγράμματα ζήτησε να προβλεφθεί διαδικασία άμεσων τροποποιήσεων με απλή κοινοποίηση στην Επιτροπή, με την προϋπόθεση να υπηρετείται η περιβαλλοντική διάσταση αυτών των παρεμβάσεων. Συνοψίζοντας τόνισε «Με λίγα λόγια, προσήλωση στον στόχο με απλοποίηση των διαδικασιών», καθώς οι κίνδυνοι για την επισιτιστική ασφάλεια και η κλιματική κρίση επιτάσσουν γρήγορες αποφάσεις στη λήψη στοχευμένων μέτρων τη χρονική περίοδο που χρειάζονται.

Με τη σειρά του ο Peter Kullgren, ο  Σουηδός υπουργός Αγροτικών Υποθέσεων ανέφερε: «Η βιοοικονομία έχει σαφείς δυνατότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής, της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και της επισιτιστικής ασφάλειας. Η προώθηση της βιοοικονομίας στις αγροτικές περιοχές αποτελεί προτεραιότητα για τη Σουηδία, ιδίως δεδομένων των ευκαιριών που προσφέρει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενθάρρυνση της αγροτικής αναγέννησης».

Με βάση πληροφορίες από την Επιτροπή, το Συμβούλιο διεξήγαγε μια συζήτηση προσανατολισμού σχετικά με τις γεωργικές και δασικές πτυχές του προτεινόμενου κανονισμού για την πιστοποίηση της απομάκρυνσης άνθρακα. Οι υπουργοί χαιρέτησαν τον προτεινόμενο κανονισμό και τόνισαν τόσο τη δυνητική συμβολή στους στόχους της Ε.Ε. για το κλίμα όσο και την ευκαιρία να ενισχυθούν τα εισοδήματα των αγροτών και να γίνει σωστή διαχείριση των δασών.

26 April 2023
Banner