Η Ένωση Καταναλωτών της Ισπανίας προωθεί στην κυβέρνηση 10 μέτρα-προτάσεις για πρόσβαση σε οικονομικά, υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα

15 February 2023

Η Ένωση Καταναλωτών της Ισπανίας προωθεί στην κυβέρνηση 10 μέτρα-προτάσεις για πρόσβαση σε οικονομικά, υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα

Related Articles

Το κόστος ζωής και η ακρίβεια έχουν επηρεάσει την πρόσβαση στα τρόφιμα στις πιο ευάλωτες ομάδες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Τα όποια μέτρα κι αν λαμβάνουν οι κυβερνήσεις δεν φαίνονται ικανά να αποδώσουν, ενώ καταναλωτές και μικροί παραγωγοί συνεχίζουν να βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Οργανώσεις και κοινωνικές ομάδες στην Ισπανία, διαμαρτυρόμενες, προέβησαν σε δηλώσεις, επιμένοντας πως η μείωση του ΦΠΑ, «δεν αρκεί για να λυθεί το πρόβλημα». «Ενώ η τιμή του οικογενειακού καλαθιού συνεχίζει να αυξάνεται, το κόστος παραγωγής πνίγει επίσης όλο και περισσότερο την οικογενειακή αγροδιατροφική παραγωγή. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχει μια εύθραυστη ισορροπία μεταξύ της παροχής πόρων και τροφίμων για την κατανάλωσή μας, της προστασίας της γης και ότι οι άνθρωποι που ζουν και εργάζονται πρέπει να έχουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης».

Η Ισπανική Ομοσπονδία Καταναλωτών CECU εξήγησε: Μεσοπρόθεσμα πρέπει να εφαρμοστούν μέτρα που να εγγυώνται τόσο τα δικαιώματα των παραγωγών όσο και την πρόσβαση των καταναλωτών σε υγιεινά και βιώσιμα τρόφιμα».

Οι οργανώσεις παρουσίασαν τον «δεκάλογο των μέτρων» στην κυβέρνηση, αποτέλεσμα της κοινής εργασίας σχεδόν 100 ατόμων που συνδέονται με τον αγροτικό κόσμο, την παραγωγή και την κατανάλωση τροφίμων καθώς και την κυριαρχία των τροφίμων και την υγεία. Το σύνολο των διαφορετικών ομάδων συμφερόντων συναντήθηκε στο τέλος του έτους για να συζητήσει κοινές πρωτοβουλίες.

Οργανισμοί που συνδέονται με τη δημόσια υγεία, όπως η Ισπανική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας και Διοίκησης Υγείας, υπέγραψαν επίσης την ανοιχτή επιστολή-δεκάλογο μέτρων. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ένωσης, Pilar Serrano, «όταν μιλάμε για την παραγωγή και την κατανάλωση τροφίμων είναι απαραίτητο να δείξουμε πως συγκλίνουν άξονες ανισότητας μεταξύ των αγροτικών περιοχών, της υγείας και της μετανάστευσης και είναι λογικό να ασχολείται με αυτά η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας.

Δέκα πολιτικά μέτρα για μια δίκαιη και βιώσιμη αγροδιατροφή

  • Εγγύηση του δικαιώματος στην τροφή για ολόκληρο τον πληθυσμό, ιδιαίτερα τις ευπαθείς ομάδες.
  • Υποστηρίξτε ένα σύστημα τροφίμων που εγγυάται δίκαιες τιμές για παραγωγούς, καταναλωτές και εργαζόμενους.
  • Διασφάλιση ενός μοντέλου παραγωγής τροφίμων που θα σέβεται τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
  • Αναπτύξτε ένα μοντέλο παραγωγής τροφίμων με βάση την αγροοικολογία.
  • Ποντάρετε σε μοντέλα οικογένειας και βιώσιμων ζώων και απορρίψτε τη βιομηχανική κτηνοτροφία.
  • Προωθήστε αγροοικολογικά ιδρυμάτων τροφίμων με δημόσιες αγορές.
  • Υπερασπιστείτε τις αγροτικές περιοχές από την επέκταση βιομηχανικών αγροκτημάτων, εξορυκτικών, ηλιακών και αιολικών έργων.
  • Τροφοδοτήστε κοινωνικά, παραγωγικά και καταναλωτικά περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς και με προοπτική.
  • Υπερασπιστείτε τις δημόσιες υπηρεσίες στις αγροτικές περιοχές.
  • Προωθήστε βιώσιμα περιβάλλοντα παραγωγής τροφίμων.

Οι υπογράφουσες οργανώσεις ελπίζουν ότι αυτά τα αιτήματα θα ληφθούν υπ’ όψιν από τις δημόσιες διοικήσεις και απαιτούν να συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη στρατηγικών που σχετίζονται με τα τρόφιμα και την προστασία του αγροτικού κόσμου.

Ο συνασπισμός, μάλιστα, της κοινωνίας των πολιτών έχει ζητήσει συναντήσεις με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων και το Υπουργείο Κατανάλωσης.

Οι Friends of the Earth (διεθνές περιβαλλοντικό δίκτυο που αποτελείται από 73 χώρες) σχολίασαν: «Ζητάμε από την κυβέρνηση να βάλει στο επίκεντρο την επείγουσα ανάγκη μετασχηματισμού του αγροδιατροφικού μοντέλου ώστε να προσαρμοστεί στα πλανητικά όρια (την αναγεννητική ικανότητα της γης) και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ανθρώπων, αντί για τα συμφέροντα της βιομηχανίας και τους μεγάλους εταιρικούς ομίλους. Η ισπανική Προεδρία της Ε.Ε. είναι μια καλή ευκαιρία να προχωρήσουμε σε αυτό το μονοπάτι».

15 February 2023
Banner
Banner