Η έλλειψη κτηνιάτρων στη Γερμανία εγκυμονεί κινδύνους για την κτηνοτροφία

05 December 2022

Η έλλειψη κτηνιάτρων στη Γερμανία εγκυμονεί κινδύνους για την κτηνοτροφία

Η υγεία του γεωργικού ζωικού κεφαλαίου διαδραματίζει καίριο ρόλο στον τομέα της έντασης μεταξύ της προστασίας της υγείας των καταναλωτών, της καλής μεταχείρισης των ζώων και της κερδοφορίας.

Είναι γεγονός πως η υγεία των ανθρώπων, παγκοσμίως, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την υγεία των ζώων και για να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στις δύο κατηγορίες επιβάλλεται να διατηρούνται υγιή τα ζώα προς όφελος του κτηνοτρόφου. Ανεξάρτητα από το αν εμπλέκονται λοιμώξεις, παρασιτώσεις κ.λπ. όλα επηρεάζουν την απόδοση των ζώων και επομένως την οικονομική κατάσταση της κτηνοτροφικής επιχείρησης. Η γεωργική επιτυχία βασίζεται και συνεπώς θα συνεχίσει να βασίζεται στην υγιή κτηνοτροφία. Προκειμένου να διατηρηθεί η υγεία των ζώων, οι κτηνίατροι παίζουν καθοριστικό ρόλο σε ό,τι αφορά τα θέματα εκτροφής και διατροφής, εκτός από τις εξειδικευμένες ιατρικές γνώσεις.

Παρ’ όλα αυτά, η Γερμανία (όπως και η Ελλάδα, άλλωστε) αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα, εξαιτίας της έλλειψης κτηνιάτρων. Από τους περίπου 22.000 κτηνιάτρους που ασκούν σήμερα το επάγγελμά τους στη Γερμανία (συμπεριλαμβανομένων περίπου 12.000 ιδιοκτητών ιατρείων και 10.000 μισθωτών κτηνιάτρων), μόνο περίπου 3.500 εξακολουθούν να ασχολούνται με τη φροντίδα της κτηνοτροφίας.

«Οι κτηνιατρικοί πόροι σπανίζουν όλο και περισσότερο, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, επειδή υπάρχει έλλειψη νέων ταλέντων στη θεραπευτική φροντίδα», εξηγεί ο Heiko Färber, διευθύνων σύμβουλος της Bundesverband Praktizierender Tierärzte (BPT - Γερμανική Ένωση Ασκούμενων Κτηνιάτρων). Οι λόγοι είναι πολλοί και διάφοροι. Οι συνθήκες εργασίας που εξακολουθούν να είναι δύσκολες εν μέρει καθώς και οι ανεπαρκείς διαδικασίες επιλογής για τους φοιτητές κτηνιατρικής διαδραματίζουν επίσης ρόλο μεταξύ της νεότερης γενιάς. Οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις καθώς και η γραφειοκρατία επιδεινώνουν επιπλέον την κατάσταση.

Αυτό επιβεβαιώνεται από την εξέταση της εθνικής εφαρμογής του κανονισμού της Ε.Ε. για τα κτηνιατρικά φάρμακα, διότι η τελευταία τροποποίηση του γερμανικού νόμου για τα κτηνιατρικά φάρμακα όχι μόνο θεσπίζει πρόσθετες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων, αλλά αποσκοπεί επίσης στην περαιτέρω μείωση των απαραίτητων αντιβιοτικών θεραπειών, αν και η χρήση αντιβιοτικών στην (κτηνοτροφία) έχει ήδη μειωθεί κατά περισσότερο από 60%  τα τελευταία δέκα χρόνια.

Όμως, η περαιτέρω μείωση των αναγκαίων αντιβιοτικών θεραπειών ενέχει σοβαρό κίνδυνο αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία και την προστασία των ζώων, πρόβλημα με το οποίο οι Γερμανοί κτηνοτρόφοι βρίσκονται αντιμέτωποι.

Πηγή: euromeatnews.com

05 December 2022
Banner
Banner