Η άρση του εμπορικού φραγμού από τη Ν. Κορέα, φέρνει 1 δισ. ευρώ στην Ε.Ε.

07 September 2022

Η άρση του εμπορικού φραγμού από τη Ν. Κορέα, φέρνει 1 δισ. ευρώ στην Ε.Ε.

Η αφρικανική πανώλη συνεχίζει να απασχολεί τις παραγωγές χώρες λαμβάνοντας μέτρα προστασίας αφενός και συνάπτοντας συνεργασίες κοινής αντιμετώπισης του προβλήματος, αφετέρου.

Έτσι, η Δημοκρατία της Νότιας Κορέας αναγνωρίζοντας τα αυστηρά μέτρα που έλαβε η Ε.Ε. για την καταπολέμηση των εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων αποφάσισε να άρει έναν εμπορικό φραγμό που πλήττει εδώ και καιρό τις ευρωπαϊκές εξαγωγές χοιρινού κρέατος και προϊόντων πουλερικών, καθώς η Δημοκρατία της Κορέας αναγνωρίζει τώρα τα αυστηρά μέτρα περιφερειοποίησης που έχει θεσπίσει η Ε.Ε. για την καταπολέμηση των εστιών αφρικανικής πανώλης των χοίρων και υψηλής παθογονικότητας γρίπης των πτηνών. Η απόφαση αυτή θα μπορούσε να αποδεσμεύσει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο εμπόριο τα επόμενα χρόνια.

Η απόφαση ωφελεί 11 χώρες της Ε.Ε. στις οποίες επετράπη να εξάγουν πουλερικά και προϊόντα πουλερικών στη Δημοκρατία της Κορέας και συγκεκριμένα τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Φινλανδία, την Ισπανία, τις Κάτω Χώρες, τη Σουηδία, τη Δανία και τη Λιθουανία· και 14 κράτη-μέλη στα οποία επιτρέπεται η εξαγωγή χοιρινού κρέατος και προϊόντων χοιρινού κρέατος: Γερμανία, Πολωνία, Ουγγαρία, Βέλγιο, Γαλλία, Φινλανδία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Σουηδία, Δανία, Σλοβακία, Αυστρία, Ιρλανδία και Πορτογαλία.

Πηγή: pig333.com

07 September 2022
Banner
Banner