ΗΠΑ: Οδηγίες για την ασφάλεια των ζωοτροφών

11 July 2022

ΗΠΑ: Οδηγίες για την ασφάλεια των ζωοτροφών

Related Articles

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) δημοσιοποίησε τις οδηγίες για τη βιομηχανία σχετικά με τους κινδύνους και τους προληπτικούς ελέγχους που αφορούν τα τρόφιμα και τα ζώα. Ο στόχος είναι να βοηθήσει τις εγκαταστάσεις ζωοτροφών να αναπτύξουν σχέδιο ασφάλειας των τροφίμων ώστε να ελαχιστοποιηθούν  οι κίνδυνοι που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ασθένεια ή τραυματισμό σε ανθρώπους ή ζώα.

Οι οδηγίες αφορούν τα εξής:

  • Πώς να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν βιολογικούς, χημικούς (συμπεριλαμβανομένων των ραδιολογικών) αλλά και φυσικούς παράγοντες που είναι γνωστοί ή ευλόγως προβλέψιμοι κίνδυνοι κατά την παρασκευή, την επεξεργασία, τη συσκευασία και την κατοχή ζωικών τροφών.
  • Τρόποι εντοπισμού και εφαρμογής προληπτικών ελέγχων για κινδύνους στις ζωοτροφές.
  • Συνιστώσες της διαχείρισης του προληπτικού ελέγχου (π.χ. παρακολούθηση, διορθωτικά μέτρα και επαλήθευση - συμπεριλαμβανομένης της επικύρωσης).
  • Απαιτήσεις τήρησης αρχείων που σχετίζονται με το σχέδιο ασφάλειας των τροφίμων.

Ο FDA κυκλοφόρησε, αρχικά, το προσχέδιο των οδηγιών τον Ιανουάριο του 2018. Η ανταπόκριση από τους ενδιαφερόμενους ήταν ιδιαιτέρως θετική, καθώς υπήρξαν και πολλά σχόλια για διορθωτικές παρεμβάσεις τις οποίες ο Οργανισμός έλαβε υπ’ όψιν του, κι έτσι τώρα οριστικοποίησε τις οδηγίες.

Ο FDA πρόσθεσε, επίσης, στις τελικές οδηγίες περισσότερες πληροφορίες και παραδείγματα ορισμένων κινδύνων στις ζωοτροφές, τα οποία αφορούν ανακλήσεις ζωοτροφών που συνέβησαν μετά τη δημοσίευση του σχεδίου κατευθυντήριων γραμμών.

Πηγή: thepoultrysite.com

11 July 2022
Banner
Banner