Ημερίδα για τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων από την ΕΚΕ

19 March 2013

Τη διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Πρότυπα διασφάλισης της ασφάλειας των τροφίμων στην τροφική αλυσίδα» ανακοίνωσε ο Κλάδος Κτηνιάτρων Δημόσιας Υγείας της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρείας. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 25 Μαΐου και στην Καρδίτσα στις 19 Οκτωβρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του προέδρου του Κλάδου Σ. Ραμαντάνη, «Η θεματολογία της ημερίδας περιλαμβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την πρωτογενή παραγωγή έως το πιάτο του καταναλωτή. Οι 14 ενδιαφέρουσες εισηγήσεις προσεγγίζουν τα πρότυπα ως εργαλεία της προληπτικής και ενιαίας ιατρικής ανθρώπου και ζώων, αναφέρονται στην ανίχνευση των τροφιμογενών παθογόνων μικροβίων κατά ISO, στα εθνικά και διεθνή πρότυπα και σχήματα ελέγχου στην πρωτογενή παραγωγή και μεταποίηση, στα βιολογικά προϊόντα, στην επίβλεψη και διαπίστευση των φορέων πιστοποίησης, περιλαμβανομένης της βιοτρομοκρατίας, της διαχείρισης κρίσεων, αλλά και στις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες, απαραίτητες για την αξιολόγηση των αναφερόμενων προτύπων».
Η παρακολούθηση της ημερίδας είναι δωρεάν και παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής.
Αναλυτικά το πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

19 March 2013
Banner
Banner