Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο: Προσωρινή πολιτική συμφωνία για τις στατιστικές γεωργικών εισροών και εκροών (SAIO)

03 June 2022

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Κοινοβούλιο: Προσωρινή πολιτική συμφωνία για τις στατιστικές γεωργικών εισροών και εκροών (SAIO)

Related Articles

Στις 2 Ιουνίου 2022 το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό τη γαλλική προεδρία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με έναν νέο κανονισμό σχετικά με τις γεωργικές εισροές και τα προϊόντα (SAIO). Ο κανονισμός αυτός αποτελεί μέρος του εκσυγχρονισμού του ευρωπαϊκού συστήματος γεωργικών στατιστικών και, βελτιώνοντας και ενισχύοντας τις στατιστικές για τις γεωργικές εισροές και τα προϊόντα στη γεωργία, θα συμβάλει στη βελτίωση της γνώσης των γεωργικών πρακτικών και της παραγωγής σε σχέση με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), το Πράσινο Σύμφωνο για την Ευρώπη και τη στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Η αναθεώρηση του κανονισμού SAIO αφορά στοιχεία σχετικά με τη γεωργική παραγωγή, τα φυτικά προϊόντα, τις γεωργικές εισροές και τις τιμές. Στόχος της θα είναι η παροχή ακριβέστερων στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις γεωργικές εισροές (τιμές σπόρων, φυτοφαρμάκων, ζωοτροφών κ.λπ.) καθώς και προϊόντων (φυτική και κτηνοτροφική παραγωγή και τιμές) που συλλέγονται από εκμεταλλεύσεις, διοικητικές πηγές, μεσάζοντες (γαλακτοκομεία κ.λπ.), φορείς χονδρικής και οργανώσεις αγοράς.

Οι νομοθέτες συμφώνησαν ότι ο αναθεωρημένος κανονισμός SAIO θα πρέπει να περιέχει κατάλληλες ρήτρες διασφάλισης για την αποφυγή αυξημένου διοικητικού φόρτου για τους γεωργούς και διοικήσεις τους, σε εθνικό επίπεδο.

Πηγή: consilium.europa.eu

03 June 2022
Banner
Banner