Ευκαιρία για στροφή στην παραγωγή ζωικών προϊόντων

21 November 2013

Επιχειρώντας μια αποτίμηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και των όσων κομίζει για την ελληνική κτηνοτροφία κάναμε μια συζήτηση με τον αντιπρόεδρο του ΣΕΚ Ελ. Γίτσα. Ενεργός κτηνοτρόφος ο ίδιος, με σημαντικές εμπειρίες και γνώσεις βλέπει τις δυνατότητες που υπάρχουν και καλεί σε μεταστροφή σε βιώσιμες εκτατικές εκτροφές και σε αύξηση της παραγωγής ζωικών προϊόντων, τα οποία έχει ανάγκη ο τόπος και η οικονομία. Όπως χαρακτηριστικά λέει "Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να σταματήσουμε τον απόλυτο σταβλισμό, είτε είναι πρόβατα, είτε γελάδια και μέρος του σιτηρεσίου να αντικατασταθεί με ενσιρώματα, τα οποία θα δώσουν την ίδιας αξίας τροφή στα ζώα με μικρότερο κόστος. Αυτός ο τρόπος εκτροφής που προτείνουμε απαιτεί λιγότερες εγκαταστάσεις, λιγότερους αποθηκευτικούς χώρους, λιγότερο μηχανολογικό εξοπλισμό".
Περισσότερες πληροφορίες στο Meat News Νοεμβρίου που κυκλοφορεί.

21 November 2013
Banner