ΕΣΕΕ: Αυξημένο το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού από 16,3 έως 19,3% συγκριτικά με το 2023

02 May 2024

ΕΣΕΕ: Αυξημένο το κόστος του πασχαλινού τραπεζιού από 16,3 έως 19,3% συγκριτικά με το 2023

Related Articles

Βρισκόμαστε τέσσερις μέρες πριν από το Πάσχα και το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΕΜ.Υ.-ΕΣΕΕ) έκανε εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού για το 2024.

Ειδικότερα, η ανακοίνωσή του έχει ως εξής:

«Καταγράφηκαν, με επιτόπια τιμοληψία και συνεντεύξεις με “key-informers” της αγοράς, οι τιμές τόσο από αλυσίδες Supermarkets όσο και από ειδικευμένα καταστήματα τροφίμων λιανικής (π.χ. ζαχαροπλαστεία, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία κ.λπ.), καθώς και από τη Βαρβάκειο αγορά. Η εκτίμηση του κόστους για το φετινό πασχαλινό τραπέζι (6-8 ατόμων) κυμαίνεται από 89,04 έως 130,04 ευρώ.

Με άλλα λόγια, οι καταναλωτές που θα προβούν στις ίδιες αγορές με πέρυσι από αντίστοιχα καταστήματα θα αντιμετωπίσουν μεταβολή της τάξης του 16,3% έως 19,3% σε σύγκριση με το 2023. Το εύρος των τιμών δικαιολογείται από την καταγραφή σειράς προϊόντων διαφορετικής ποιότητας, σε αρκετές τοπικές αγορές και διαφορετικούς τύπους καταστημάτων. Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι οι τιμές των προϊόντων που εμφανίζονται στους Πίνακες (1 & 2) είναι ενδεικτικές και επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη γενική κατανομή τιμών και την εικόνα της αγοράς (βλ. μεθοδολογικό σημείωμα).

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για λόγους συγκρισιμότητας των δεδομένων, με τις προηγούμενες ετήσιες έρευνες του ΙΝΕΜΥ για την εκτίμηση του κόστους του πασχαλινού τραπεζιού, συμπεριλαμβάνονται και οι τιμές των αγαθών που εντάσσονται στο «πασχαλινό εορταστικό καλάθι» αλλά και στο «καλάθι του νοικοκυριού».

Το ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ πραγματοποίησε, κατά το διάστημα 26-29 Απριλίου 2024, ενδεικτική καταγραφή των τιμών πώλησης των προϊόντων του πασχαλινού τραπεζιού, με τη μέθοδο της επιτόπιας παρατήρησης σε εμπορικές αγορές της Αττικής και διαμέσου τηλεφωνικής συνέντευξης για τη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι: α) Η καταγραφή των τιμών είναι ενδεικτική και δεν αντανακλά πλήρως το επίπεδο των τιμών σε πανελλαδικό επίπεδο, β) Στην καταγραφή εξαιρέθηκαν τα προϊόντα που διατίθενται με το καθεστώς των προσφορών (προωθητικών ενεργειών), γ) Για την αποτύπωση της μίας αντιπροσωπευτικής τιμής ανά προϊόν χρησιμοποιήθηκαν σταθμισμένοι (και μη) μέσοι όροι, δ) Ο υπολογισμός του κόστους έγινε με βάσει ένα είδος κρέατος και ε) Κατά την εκτίμηση εξαιρέθηκαν οι ακραίες τιμές».

Πηγή: ertnews.gr

02 May 2024
Banner