Ερώτηση για τη νομιμότητα των ενεργειών του ΕΛΓΟ – Δήμητρα

12 April 2013

Γιατί καθυστερούν να τοποθετηθούν όργανα διοίκησης στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό – Δήμητρα, ερωτούν τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου και Απόστολος Αλεξόπουλος.
Οι βουλευτές επίσης ρωτούν αν έχουν ελεγχθεί για τη νομιμότητά τους οι σχετικές αποφάσεις της διοίκησης του Οργανισμού, καθώς και ποιες αποφάσεις της διοίκησης έχουν δημοσιοποιηθεί και ποιες όχι στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και γιατί.

12 April 2013
Banner