Επτά προτεραιότητες για την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, έθεσε ο κ. Αυγενάκης

15 December 2023

Επτά προτεραιότητες για την αναβάθμιση της πρωτογενούς παραγωγής, έθεσε ο κ. Αυγενάκης

Για την αναδιάρθρωση του πρωτογενούς τομέα και την αναβάθμιση της παραγωγής τοποθετήθηκε, χθες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, θέτοντας επτά προτεραιότητας με τις οποίες θα επιτευχθούν οι στόχοι, μιλώντας στη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ) που γίνεται στα Ιωάννινα.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Αυγενάκης: «Οι Έλληνες αγρότες περιμένουν από εμάς να είμαστε ολοένα πιο αποτελεσματικοί και ολοένα πιο άμεσοι στις αντιδράσεις μας στα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, αξιοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις χρηματοδοτικές δυνατότητες και επιλογές που προσφέρονται μέσα από τις πολιτικές της Ε.Ε. για τον πρωτογενή τομέα. Γι’ αυτό κι ένα από τα ζητήματα που έθεσα στον απολογισμό για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του ΣΣ ΚΑΠ είναι η ανάγκη ενίσχυσης της ευελιξίας και της επικουρικότητας. Είναι στρατηγικό λάθος να υπάρχουν χρήματα που τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να απορροφήσουν, λόγω της γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας εφαρμογής των προγραμμάτων».

Οι βασικές προτεραιότητες προς τη σωστή κατεύθυνση είναι οι εξής, όπως τις απαρίθμησε ο υπουργός:

1.      Η στήριξη του γεωργικού εισοδήματος.

2.      Η διασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας.

3.      Η εξωστρέφεια και η αύξηση της παραγωγικότητας, με μεγαλύτερη έμφαση στην έρευνα, την τεχνολογία και την ψηφιοποίηση.

4.      Η βελτίωση της θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα αξίας.

5.      Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

6.      Η διευκόλυνση της επιχειρηματικής ανάπτυξης στις αγροτικές μας περιοχές, καθώς και

7.      Η βελτίωση της ανταπόκρισης της γεωργίας στις απαιτήσεις της κοινωνίας για ασφαλή, θρεπτικά και βιώσιμα τρόφιμα.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί από πόρους της Ε.Ε., σε μέτρα πολιτικής που στοχεύουν:

-      Στη στήριξη της ηλικιακής αναδιάρθρωσης του πρωτογενή μας τομέα και στην ενθάρρυνση της νεανικής επιχειρηματικότητας στις αγροτικές μας περιοχές μέσα από το πρόγραμμα των νέων γεωργών με πόρους άνω των 600 εκ.€.

-      Στη βελτίωση και ανάπτυξη των δημοσίων υποδομών στη Γεωργία, με στόχο τη δημιουργία και τον εκσυγχρονισμό μεγάλων και μικρών εγγειοβελτιωτικών και αρδευτικών έργων σε όλη την Επικράτεια για την εξοικονόμηση των υδατικών πόρων. Υπενθύμισε δε ότι μέσω του προγράμματος «Ύδωρ 2.0» ύψους 4 δις ευρώ και τα έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό, αλλάζει ο παραγωγικός χάρτης της χώρας.

-      Στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη των αγροτικών μας περιοχών, επιδιώκοντας τη διασύνδεση της γεωργικής παραγωγής με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την αγροτική μας παράδοση, μέσα από τα τοπικά προγράμματα LEADER, στα οποία διατέθηκαν συνολικοί πόροι 600 εκ. € για ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις.  

Ο κ. Αυγενάκης υπενθύμισε τις επενδύσεις που έγιναν στις νέες τεχνολογίες, όπως:

ü  Προγράμματα για επενδύσειςΕκσυγχρονισμού Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης) και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων.

ü  Προγράμματα για την διευκόλυνση πρόσβασης των παραγωγών σε ρευστότητα για επενδύσεις και κεφάλαιο κίνησης, μέσα από τα Ταμεία Εγγυήσεων και Μικροπιστώσεων.

ü  Προγράμματα για τη συνεργασία και τη δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη των παραγωγών, την κατάρτιση και την εκπαίδευσή τους.

Αναφερόμενος στην Περιφέρεια Ηπείρου εξήρε το έργο του Περιφερειάρχη Αλέκου Καχριμάνη και την προσπάθειά του η περιοχή να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης και υπενθύμισε ότι μόνο για την Περιφέρεια Ηπείρου συνολικά το ΠΑΑ 2014-2020 στήριξε 46.623 δικαιούχους με Δημόσια Δαπάνη ύψους 316 εκατ. ευρώ. Ενώ, μόνο μέσω του προγράμματος LEADER και του Μέτρου 19, η Αναπτυξιακή Ηπείρου και η Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου-Αμβρακικού, επένδυσαν στην Περιφέρεια Ηπείρου κονδύλια άνω των 17,5 εκατ. ευρώ.

15 December 2023
Banner
Banner