Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας

05 January 2024

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Συρρίκνωση του ζωικού κεφαλαίου της χώρας

Σταδιακή μείωση τόσο στον αριθμό του ανθρώπινου κεφαλαίου στη χώρα μας που ασχολείται με την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος όσο και του ζωικού κεφαλαίου, διαπιστώνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, μετά από σχετική έρευνα που έκανε το 2023.

Η πρωτογενής παραγωγή παρουσιάζει σημαντική πτώση σε όλα τα στάδια της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανταγωνισμού «το 2021 παρατηρείται μείωση του αριθμού παραγωγών κατά 3,6% αλλά αύξηση της παραδοθείσας ποσότητας κατά 2,4%, ενώ το 2022 παρατηρείται μείωση του αριθμού παραγωγών κατά 5,7% και μείωση της παραδοθείσας ποσότητας κατά 3,6%. Την τελευταία 10ετία ο αριθμός των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος μειώθηκε κατά 1,351 παραγωγούς.

Ο πληθυσμός των αγελάδων για την παραγωγή γάλακτος στην Ελλάδα μειώνεται την τελευταία 10ετία, και αναμεσά στο 2013 και 2022 μειώθηκε κατά 49 χιλ. κεφάλια. Ειδικότερα το 2022 μειώθηκε ο αριθμός των αγελάδων για παραγωγή γάλακτος κατά 10 χιλ. κεφάλια ή κατά 12%, ενώ αντίθετα αυξήθηκε ο αριθμός αγελάδων π,χ. για την παραγωγή κρέατος κ.;a. κατά 25 χιλ. κεφάλια σε σχέση με το 2021 ή κατά 20%.

Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και Eurostat και σύμφωνα με την εξέλιξη των δεικτών κόστους της κτηνοτροφίας ότι μετά το 2020 η ελληνική κτηνοτροφία αντιμετωπίζει υψηλούς ρυθμούς αύξησης σε βασικές κατηγορίες κόστους όπως ενέργεια, ζωοτροφές και εργατικό κόστος. Το 2022 ο δείκτης ενέργειας στην κτηνοτροφία αυξήθηκε κατά 40%, ο δείκτης κόστους ζωοτροφών κατά 24% και ο δείκτης εργατικού κόστους κατά 17%».

Τη μεγαλύτερη αύξηση, παρ' όλα αυτά, παρουσίασαν οι ζωοτροφές (έχουν συμπεριληφθεί και τα κτηνιατρικά φάρμακα) από +6,9% το 2021 σε +19,2% το 2022.

Σε ό,τι αφορά το Καλάθι του Νοικοκυριού, η έκθεση αναφέρει πως «το ποσοστό πωλήσεων σε προϊόντα που είχαν ενταχθεί στο καλάθι δεν αυξήθηκε, αλλά παρέμεινε σε επίπεδα κάτω του 8,5% σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, με τα προϊόντα εκτός καλαθιού να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των πωλήσεων (σε όγκο). Από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι δεν προκύπτει αλλαγή στις καταναλωτικές προτιμήσεις από την έναρξη του Καλαθιού του Νοικοκυριού μεταξύ των επωνύμων και των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων.

Αντίθετα παρατηρείται μεταστροφή των καταναλωτών από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εκτός ΚΝ σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εντός ΚΝ, όπου το συνολικό ποσοστό των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μοιράστηκε στα εντός και εκτός καλαθιού προϊόντα.

Σημειώνεται επίσης ότι το ποσοστό πωλήσεων σε προϊόντα που είχαν ενταχθεί στο καλάθι δεν αυξήθηκε, αλλά παρέμεινε σε επίπεδα κάτω του 8,5% σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο, με τα προϊόντα εκτός καλαθιού να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 90% των πωλήσεων (σε όγκο). Από το παραπάνω γράφημα παρατηρείται ότι δεν προκύπτει αλλαγή στις  kαταναλωτικές προτιμήσεις από την έναρξη του Καλαθιού του Νοικοκυριού μεταξύ των επωνύμων και των ιδιωτικής ετικέτας προϊόντων. Αντίθετα παρατηρείται μεταστροφή των καταναλωτών από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας εκτός ΚΝ σε προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας».

05 January 2024
Banner
Banner