Επείγουσα εφαρμογή των αλλαγών της ΚΑΠ ζήτησε ο ΥΠΑΑΤ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Ποιες αλλαγές θα ισχύσουν από την άνοιξη του 2024

27 March 2024

Επείγουσα εφαρμογή των αλλαγών της ΚΑΠ ζήτησε ο ΥΠΑΑΤ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας – Ποιες αλλαγές θα ισχύσουν από την άνοιξη του 2024

Στην Ευρώπη οι αγρότες επανέκαμψαν στις διαμαρτυρίες τους, τη στιγμή που το Συμβούλιο Υπουργών της Ε.Ε. συνεδρίασε χθες με αντικείμενο τις αλλαγές στην ΚΑΠ. Ο κ. Αυγενάκης, ως εκπρόσωπος υπουργός της χώρας εκτίμησε πως η χώρα μας έχει αναπτύξει συμμαχίες σε επίπεδο EUMED-9 και ΕΡΡ, με αποτέλεσμα να έχουν υιοθετηθεί οι 19 προτάσεις που κατέθεσε η ελληνική πλευρά.

Μιλώντας ο ΥΠΑΑΤ σε κρατικό κανάλι δήλωσε σχετικά: «Είχαμε μια πρώτη καλή εξέλιξη, αλλά δεν φτάνει. Έχουμε ένα καλό πρώτο στοιχείο της πίεσης και της συντονισμένης δουλειάς που έγινε από τη χώρα μας και από άλλα ευρωπαϊκά κράτη που συμμαχήσαμε, συνεργαστήκαμε και πετύχαμε.
Δεν φτάνει όμως αυτό. Εμείς επιμένουμε ότι μέχρι το πριν τις ευρωεκλογές οφείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει πέρα από τα 19 αιτήματα που συνολικά έχουμε καταθέσει.
Το 2% της ΚΑΠ των χρημάτων της ΚΑΠ που καταλήγει σε κάθε χώρα. Να μπορεί η κάθε χώρα κράτος μέλος που αντιμετωπίζει περιπτώσεις όπως η Ελλάδα, με το Daniel να το αξιοποιεί, να το απορροφά χωρίς ενδιάμεσες διαδικασίες και γραφειοκρατικά προβλήματα.
Να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων, απορροφήσεων, χρημάτων από έτος σε έτος από πυλώνα 1 σε πυλώνα 2».

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, ο Έλληνας υπουργός τόνισε το επείγον της διαδικασίας έγκρισης των αλλαγών. Πρότεινε, μάλιστα, η εφαρμογή τους να έχει προωθηθεί πριν από τις ευρωεκλογές, ενώ η έναρξη των συζητήσεων και για την επόμενη ΚΑΠ θα πρέπει να επιταχυνθεί, δηλαδή ένα χρόνο ενωρίτερα, μέσα στο 2024.

Ο κ. Αυγενάκης, επίσης, τόνισε ότι πρέπει να εξετασθούν άμεσα και οι εξής προτάσεις:

  1. Να διατίθεται το 2% του ετήσιου προϋπολογισμού της ΚΑΠ για την αντιμετώπιση κλιματικών κρίσεων για ειδικές ενισχύσεις έπειτα από κλιματικές καταστροφές.
  2. Να δίνεται ευελιξία στα κράτη - μέλη να μπορούν να τροποποιήσουν το Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ και να μεταφέρουν πόρους μεταξύ των δύο Πυλώνων ή από έτος σε έτος.
  3. Να υπάρχει ευελιξία στην εφαρμογή των λεγόμενων οικολογικών σχημάτων και ευελιξία παρεκκλίσεων στην εφαρμογή τους στις περιπτώσεις που απαιτείται. 

Όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Ειδική Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε χθες τις αλλαγές στα πρότυπα καλών γεωργικών και περιβαλλοντικών συνθηκών (GAEC) που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Μία από τις κύριες αλλαγές είναι ότι εισάγεται μια γενική διάταξη που επιτρέπει στα κράτη-μέλη να χορηγούν προσωρινές και στοχευμένες παρεκκλίσεις από ορισμένες απαιτήσεις όρων σε περίπτωση απρόβλεπτων κλιματικών συνθηκών που εμποδίζουν τους αγρότες να συμμορφωθούν με αυτές. Μία φορά ετησίως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για τέτοιες παρεκκλίσεις. Την εξέλιξη αυτή ο Έλληνας υπουργός χαρακτήρισε «πολύ σημαντική» σημειώνοντας, ωστόσο στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών ότι «αναμένεται και το έγγραφο της Επιτροπής σχετικά με την απλούστευση της εφαρμογής της αρχής της ανωτέρας βίας».

Επιπλέον, εισάγονται ειδικές εξαιρέσεις από ορισμένα πρότυπα GAEC, όπως:

  • Για το GAEC 6 σχετικά με την κάλυψη του εδάφους κατά τις ευαίσθητες περιόδους: τα κράτη μέλη θα έχουν μεγαλύτερη ευελιξία να αποφασίσουν ποια εδάφη θα προστατεύσουν και σε ποια εποχή, με βάση τις εθνικές και περιφερειακές ιδιαιτερότητες.
  • Για το GAEC 7 για την αμειψισπορά: η αμειψισπορά θα παραμείνει η κύρια πρακτική, αλλά τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη διαφοροποίηση των καλλιεργειών ως εναλλακτική. Αυτό είναι λιγότερο απαιτητικό για τους αγρότες, ειδικά σε περιοχές που υπόκεινται σε ξηρασία ή υψηλές βροχοπτώσεις.
  • Για το GAEC 8 οι αγρότες θα είναι υποχρεωμένοι μόνο να διατηρήσουν τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του τοπίου και στο εξής θα ενθαρρύνονται, σε εθελοντική βάση, να διατηρούν τη γη σε αγρανάπαυση ή να δημιουργούν νέα χαρακτηριστικά τοπίου μέσω οικολογικών συστημάτων.

Η εγκεκριμένη αναθεώρηση εξαιρεί επίσης τις μικρές εκμεταλλεύσεις έκτασης κάτω των 10 εκταρίων  (100 στρέμματα) από ελέγχους και κυρώσεις που σχετίζονται με τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις όρων βάσει της ΚΑΠ.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά το 65% των δικαιούχων.

Στην παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών ο ΥπΑΑΤ τόνισε ότι «οι εξαιρέσεις των μικρών εκμεταλλεύσεων από τους ελέγχους και τις κυρώσεις της αιρεσιμότητας προσφέρει μεγάλη ανακούφιση τόσο στις διοικήσεις όσο και στους μικροκαλλιεργητές από την άποψη της μείωσης του περιττού διοικητικού φόρτου».

Επίσης  η Επιτροπή Γεωργίας ενέκρινε οι χώρες της Ε.Ε. να  μπορούν πλέον να τροποποιούν τα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΓΠ δύο φορές το χρόνο σε μόνιμη βάση, σε αντίθεση με μία φορά, όπως ισχύει σήμερα.

Οι 19 προτάσεις

Κλείνοντας την παρέμβασή του στο Συμβούλιο Υπουργών ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγενάκης, είπε:

«Σε κάθε περίπτωση υποστηρίζουμε και την πρόθεση της Προεδρίας να εκκινήσει βαθύτερες συζητήσεις σχετικά με τους μηχανισμούς διαχείρισης κρίσεων και με τα θέματα εμπορίου που σχετίζονται με τη γεωργία. Το δίχτυ ασφαλείας της ΚΑΠ πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ευρύτερων συζητήσεων με σκοπό την ολιστική προσέγγιση σεεπίπεδο δράσεων και χρηματοδότησης, καθώς το γεωργικό αποθεματικό δεν επαρκεί. Από την άλλη πλευρά, οι εμπορικές μας σχέσεις πρέπει να είναι ισορροπημένες από την άποψη των ίσων όρων ανταγωνισμού.

Δεν αρκεί, όμως, αυτή η διόρθωση. Είναι εξαιρετικά μικρή μπροστά στον όγκο των θεμάτων που πρέπει να διορθωθούν στην τρέχουσα ΚΑΠ. Θυμίζω ότι εμείς, η χώρα μας επιμένουμε και στις άλλες (στις 19) βελτιώσεις, που πρέπει να κάνουμε γνωρίζοντας τα στενά χρονικά περιθώρια λόγω Ευρωεκλογών. 

Είναι αναγκαίο να εξετάσουμε την δυνατότητα μεταφοράς χρημάτων από πυλώνα σε πυλώνα και από έτος σε έτος, προκειμένου να ενισχύσουμε την απορροφητικότητα των πόρων. Κι επαναλαμβάνουμε τη θέση μας να δοθεί δυνατότητα σε κάθε κράτος-μέλος να μπορεί να διαθέτει, εφόσον το επιθυμεί, το 2% από την ΚΑΠ για την αντιμετώπιση επιπτώσεων από την κλιματική κρίση. Παρακαλώ πολύ την Επιτροπή να το εξετάσει».

27 March 2024
Banner
Banner