Ενεργοποίηση διορθωτικών πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ – 24.008 παραγωγοι μένουν εκτός βασικής ενίσχυσης

05 January 2024

Ενεργοποίηση διορθωτικών πληρωμών από ΟΠΕΚΕΠΕ – 24.008 παραγωγοι μένουν εκτός βασικής ενίσχυσης

Related Articles

O OΠΕΚΕΠΕ θα ενεργοποιήσει αυτόν το μήνα το σύστημα προκειμένου να γίνουν συμπληρωματικές/διορθωτικές πληρωμές.

Η βασική προϋπόθεση της ενεργοποίησης των βοσκοτόπων (ΠΕ1) ήταν οι αιτούντες να έχουν στην κατοχή τους ζώα. Σε αντίθετη περίπτωση εφαρμόσθηκαν οι ανάλογες μειώσεις και αποκλεισμοί. Δηλαδή, λόγω μη κατοχής ζώων μηδενίστηκαν οι πληρωμές για 4.406 δικαιούχους κατόχους ΠΕ1 δικαιωμάτων, ύψους 5.984.979 ευρώ.

Από τις καταστάσεις πληρωμής εξαιρέθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες παραγωγών με συνολικό απορριπτόμενο ποσό 11.952.870 ευρώ, ενώ από την πληρωµή έµειναν εκτός οι εξής κατηγορίες:

  *  Απόρριψη αίτησης λόγω υποβολής μετά θάνατο - 643 παραγωγοί - ποσό 376.891 ευρώ.

   * Διάδοχος πρόωρης με δεκαετή αποκλεισμό - 5 παραγωγοί - ποσό 3.819 ευρώ.

    * Σύνολο αξίας άμεσων ενισχύσεων με ποσό πληρωμής< 150 ευρώ - 19.930 παραγωγοί - ποσό 2.256.660 ευρώ.

    * Δεσμεύσεις από Άμεσες Ενισχύσεις - 2.875 παραγωγοί - ποσό 8.808.161 ευρώ.

   * Δέσμευση αίτησης λόγω αριθμού τραπεζικού λογαριασμού - 530 παραγωγοί - ποσό 379.597 ευρώ.

   * Μη ενεργός γεωργός - 25 παραγωγοί - ποσό 127.739 ευρώ.

Πηγή: Agrotypos.gr

05 January 2024
Banner
Banner