Εκτός κορωνο-ενισχύσεων χοιροτρόφοι, λόγω τεχνικών λαθών

12 July 2022

Εκτός κορωνο-ενισχύσεων χοιροτρόφοι, λόγω τεχνικών λαθών

Ο Γενικός Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων, σε επιστολή του στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ζητά την άμεση παρέμβασή του, προκειμένου να αποκατασταθεί η αδικία που έχει συντελεστεί, αφού έμειναν εκτός κρατικών ενισχύσεων χοιροτροφικές μονάδες λόγω τεχνικών λαθών, παρά την νέα ΚΥΑ και παρά την εμπρόθεσμη δήλωση ΟΣΔΕ, επειδή υπέβαλλαν καθυστερημένα την απογραφή στις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Η επιστολή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων την οποία υπογράφει ο πρόεδρός του, Θεοχάρης Λιούρης, έχει ως εξής:

 «Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Επανερχόμενος σε παλαιότερα έγγραφά μας τα οποία αφορούσαν την χορήγηση των κρατικών ενισχύσεων με την μορφή άμεσης επιχορήγησης στον τομέα της εκτροφής χοίρων και παρά την τροποποίηση της ΚΥΑ η οποία κάλυψε τους παραγωγούς οι οποίοι δεν είχαν υποβάλει αίτηση ΟΣΔΕ αλλά αντίθετα μια μικρή ομάδα 18 χοιροτρόφων δεν έλαβε την ενίσχυση διότι είχε υποβάλει εμπρόθεσμα την δήλωση ΟΣΔΕ αλλά όμως υπέβαλε καθυστερημένα την απογραφή στις αρμόδιες Κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Δεδομένου του ότι πρόκειται για μεγάλη αδικία αλλά παράλληλα η μη χορήγηση της ενίσχυσης στους παραπάνω παραγωγούς θα τους οδηγήσει στο κλείσιμο των χοιροτροφικών τους μονάδων με δεδομένη την ακρίβεια και το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, σας παρακαλούμε όπως στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας επιληφθείτε του θέματος προκειμένου να δοθεί άμεση λύση στο πρόβλημα, προκειμένου να αρθεί και η κατάφορη αδικία την οποία έχει υποστεί η μικρή αυτή ομάδα των χοιροτρόφων.

Με την πεποίθηση ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημά μας δεδομένης της ευαισθησίας σας απέναντι στον πρωτογενή τομέα, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στην διάθεσή σας για οτιδήποτε απαιτηθεί».

12 July 2022
Banner