Εκκίνηση δύο νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας

18 January 2023

Εκκίνηση δύο νέων προγραμμάτων ΕΣΠΑ Μικρομεσαίας Επιχειρηματικότητας

Related Articles

Δύο προγράμματα ΕΣΠΑ, ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ ,ύψους 300 εκατ. ευρώ και Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ προϋλογισμού, 700 εκατ. ευρώ είναι έτοιμα για την εκκίνησή τους το επόμενο διάστημα, καθώς βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δημόσια διαβούλευση.

Σύμφωνα με τον υψυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων αρμόδιο για θέματα ΕΣΠΑ, Γιάννη Τσακίρη, το πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός θα έχει προκηρυχθεί έως τις 31 Ιανουαρίου και θα ακολουθήσει η Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ, ενώ από τα συγκεκριμένα προγράμματα εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν περίπου 56.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ η  εκταμίευση των ενισχύσεων θα έχει ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών ετών.

Για να  ξεκινήσει η υποβολή αιτήσεων για τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, θα  πρέπει να τεθεί σε λειτουργία και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), που θα γίνει την Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου. Εν τω μεταξύ, οι επιχειρήσεις  που ενδιαφέρονται να χρηματοδοτηθούν από τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, θα πρέπει να δημιουργήσουν το «προφίλ» ενώ το ίδιο θα πρέπει να πράξουν και οι σύμβουλοι επιχειρήσεων. Η υπαγωγή των επιχειρήσεων, δε, θα γίνεται με σειρά προτεραιότητας, δηλαδή θα εντάσσονται πρώτες αυτές οι αιτήσεις των οποίων προηγούνται.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» περιλαμβάνει τρεις διακριτές δράσεις, κάθε μια από τις οποίες καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα:

-Η δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις που δεν έχουν ενσωματώσει ακόμα σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου έχει εύρος από 18.000 έως και 30.000 ευρώ.

-Η δράση 2 «Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι από 50.000 έως και 650.000 ευρώ.

-Η δράση 3 «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ», προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και σκοπεύουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.000 έως και 1.200.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» αυτό αποσκοπεί στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και ενισχύει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή των παρεχόμενων υπηρεσιών, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης κ.λπ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο διακριτές δράσεις:

Τη δράση 1 «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.000 έως και 1.000.000 ευρώ.

– Τη δράση 2 «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ», που αφορά επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 έως και 200.000 ευρώ.

Να σημειωθεί πως η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη δράση 1. «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη δράση 2. «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Πηγή: naftemporiki.gr

18 January 2023
Banner
Banner