Εθνικό σχέδιο ελέγχου πανώλης των χοίρων στη Δανία

01 June 2022

Εθνικό σχέδιο ελέγχου πανώλης των χοίρων στη Δανία

Η Landbrug & Fødevare Gris, σε στενή συνεργασία με άλλους οργανισμούς, έχει αναπτύξει στρατηγική για τη μείωση του αριθμού των θετικών χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων στη Δανία.

Κάποια από τα σημεία στα οποία επικεντρώνονται είναι:

  • Οι περιπτώσεις με ύποπτη συμπτωματολογία PRRS πρέπει να αναφέρονται στον κτηνίατρο της εταιρείας.
  • Μέχρι το τέλος του 2022, όλες οι φάρμες εκμετάλλευσης χοίρων πρέπει να δηλώσουν την κατάσταση της υγείας τους, σε ό,τι αφορά την παρουσία αντισωμάτων PRRS.
  • Στις φάρμες με άγνωστη ή θετική κατάσταση υγείας, ο κτηνίατρος και ο παραγωγός πρέπει, από την 1η Ιουλίου 2022, να αναφέρουν την κλινική κατάσταση των ζώων σε μηνιαία βάση.

Η Landbrug & Fødevare Gris είναι ένας επιχειρηματικός οργανισμός για τη γεωργία, τα τρόφιμα και τη γεωργοβιομηχανία στη Δανία. Είναι μια από τις σημαντικότερες βιομηχανίες της χώρας με ετήσιες εξαγωγές άνω των 163 δισεκατομμυρίων, που αντιστοιχεί περίπου στο ένα τέταρτο των συνολικών εξαγωγών αγαθών της Δανίας.

Πηγή: pig333.com

01 June 2022
Banner
Banner