Εγκύκλιος για εντατικούς ελέγχους στην αγορά

22 April 2013

Εγκύκλιο με την οποία δίνεται εντολή να ενταθούν οι αγορανομικοί έλεγχοι στις αγορές κατά την πασχαλινή περίοδο, εξέδωσε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αθανάσιος Σκορδάς. Ειδικότερα θα πρέπει να ελέγχονται οι επιτηδευματίες ως προς :

· Την ανάρτηση και αναγραφή των προβλεπόμενων ενδείξεων επί των πινακίδων (προϊόν, ποιοτική κατηγορία, προέλευση, τιμή ανά μονάδα μέτρησης)

· Την είσπραξη αντιτίμου μεγαλύτερου του αναγραφόμενου επί των πινακίδων ή των τιμοκατάλογων

· Την ελλιπή στάθμιση, καθώς και παραβάσεις που αναφέρονται σε ειδικότερες Αγορανομικές Διατάξεις ή τον Αγορανομικό Κώδικα

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου ιδιαίτερη βαρύτητα, ώστε να αποτραπούν φαινόμενα παραπλάνησης, πρέπει να δοθεί στα μεγάλα κέντρα συγκέντρωσης αμνοεριφίων και οπωρολαχανικών, όπου κατά την πασχαλινή περίοδο θα συγκεντρωθούν τα προϊόντα αυτά, προς κάλυψη των αναγκών του καταναλωτικού κοινού. Οι έλεγχοι αποσκοπούν στην αποφυγή κάθε αθέμιτης ενέργειας, που προσβλέπει στη κερδοσκοπία, το παρεμπόριο και την φοροδιαφυγή (υπερτιμολογήσεις, πλαστά-ανειλικρινή τιμολόγια, μη έκδοση τιμολογίων και άλλων παραστατικών κ.λπ.) με αντίκτυπο στο εισόδημα του καταναλωτή και το δημόσιο συμφέρον.
Για την διασφάλιση της καταλληλότητας των κρεάτων, στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας και της αποτροπής παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού ως προς την προέλευση τους, εφαρμόζεται η Αγορανομική Διάταξη 7/2009, που αναστέλλει την απαγόρευση σφαγής κι εμπορίας αμνοεριφίων βάρους μικρότερου των 13 κιλών (για τα αρνιά) και 11 κιλών (για τα ερίφια) για χρονικό διάστημα δεκατριών ημερών πριν την Κυριακή του Πάσχα, και καθορίζει τους χώρους σφαγής και τις σφραγίδες καταλληλότητας κτηνιατρικού ελέγχου και της χώρα προέλευσης των σφαγίων.

22 April 2013
Banner
Banner