Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το Ευρωκοινοβούλιο

25 April 2024

Εγκρίθηκε η αναθεώρηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το Ευρωκοινοβούλιο

Το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε χθες το απόγευμα την αναθεώρηση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής (ΚΓΠ). Οι τροποποιήσεις θα πρέπει τώρα να εγκριθούν από το Συμβούλιο, ενώ η Βελγική Προεδρία του Συμβουλίου ενημέρωσε το Ευρωκοινοβούλιο ότι, εάν οι ευρωβουλευτές εγκρίνουν την πρόταση με τη μορφή που συμφωνήθηκε από την Ειδική Επιτροπή Γεωργίας του Συμβουλίου, το Συμβούλιο θα εγκρίνει και αυτή το κείμενο.

«Οι αγρότες από όλη την Ευρώπη μίλησαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούστηκε» είπε χαρακτηριστικά ο επίτροπος Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι, μετά το τέλος της ψηφοφορίας και την έγκριση από το Ευρωκοινοβούλιο. Μάλιστα, κάλεσε τα κράτη-μέλη να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που δίνει πλέον της ΚΑΠ. Το Κοινοβούλιο θα εξετάσει το φάκελο της έγκρισης των μέτρων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, ώστε να επιταχυνθεί το συντομότερο η αναθεώρηση.

Σε ό,τι αφορά τους βοσκοτόπους, σύμφωνα με το κείμενο, τα κράτη-μέλη θα έχουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών κατά την εφαρμογή της απαίτησης για διατήρηση της αναλογίας μόνιμων βοσκοτόπων προς γεωργικές εκτάσεις άνω του 5%, σύμφωνα με ό,τι ίσχυε το 2018.

Εδώ https://www.europarl.europa.eu/plenary/el/texts-adopted.html

Πηγή: αγρο24

25 April 2024
Banner