Δυσοίωνα στοιχεία για τις επιχειρήσεις αλλαντικών

24 July 2013

Μείωση πωλήσεων κατά 3% κατέγραψαν 20 επιχειρήσεις παραγωγής αλλαντικών το 2012, ενώ αθροιστικά κατέγραψαν ζημιές, μικρότερες όμως από αυτές που κατέγραψαν την προηγούμενη χρονιά (2011). Τα συμπεράσματα αυτά προβάλλει δημοσίευμα σε γνωστή ιστοσελίδα και προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.in.gr και ιστοτόπους των ίδιων των επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα τα εταιρικά αυτά αποτελέσματα είναι επηρεασμένα από την εξασθένηση της εγχώριας ζήτησης και την ένταση του ανταγωνισμού. Οι ίδιες βιομηχανίες ταυτόχρονα βελτίωσαν τα λειτουργικά τους αποτελέσματα, προχωρώντας σε δραστική συμπίεση των δαπανών για την προβολή και την προώθηση των προϊόντων τους, λόγω της ενίσχυσης των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, καθώς και σε περιστολή του κόστους εργασίας.
Συγκεκριμένα οι αθροιστικές πωλήσεις 20 επιχειρήσεων του τομέα μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, μειώθηκαν το 2012 σε 366,96 εκατ. ευρώ, από 377,21 εκατ. ευρώ το 2011. Συρρικνώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 3% σε ποσοστό.
Δεδομένου ότι η μείωση του όγκου παραγωγής αλλαντικών το 2012 ήταν μικρότερη (1% περίπου), φαίνεται ότι οι επιχειρήσεις μείωσαν τις μέσες τιμές των προϊόντων τους, ενώ δεν απέφυγαν την καταγραφή μειωμένων εσόδων και από τις συμπληρωματικές δραστηριότητες που αναπτύσσουν στις αγορές των κρεατοσκευασμάτων και άλλων ειδών διατροφής που παράγουν ή εμπορεύονται.
Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των 20 βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή αλλαντικών, ήταν ζημίες ύψους 5,20 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων), έναντι ζημιών 6,13 εκατ. ευρώ το 2011 (+0,93 εκατ. ευρώ).
Μετά την καταβολή (μειωμένων κατά 47%) φόρων οι αθροιστικές καθαρές ζημίες ήταν ύψους 7,73 εκατ. ευρώ το 2012, έναντι αντίστοιχων καθαρών ζημιών 10,88 εκατ. ευρώ το 2011 (+3,15 εκατ. ευρώ).
Η απόδοση του συνολικού μέσου ενεργητικού των 20 εταιρειών σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 5,7% το 2012, από 4,6% το 2011.
Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών στις 31/12/2012 ξεπερνούσαν το μισό δισ. ευρώ.
Παρά τη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας και τη μείωση των ζημιών τους, οι 20 επιχειρήσεις, ως σύνολο, παρουσιάζουν επιδείνωση της χρηματοοικονομικής τους διάρθρωσης.
Στα τέλη του 2012 τα ίδια κεφάλαιά τους (μειώθηκαν κατά 6%) αντιστοιχούσαν στο 25,6% των συνολικών τους κεφαλαίων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 27,2% στα τέλη του 2011.

Χειρότερο το 2013

Τέλος σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που παραθέτει το δημοσίευμα για τον όγκο παραγωγής αλλαντικών στην Ελλάδα, φαίνεται ότι το πρώτο 5μηνο του 2013 οι συνθήκες λειτουργίας αυτού του τομέα επιδεινώνονται δραματικά. Σημειώνεται πτώση παραγωγής 15,8%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, ενώ, αντιθέτως, αυξήθηκε κατά 22% η παραγωγή κρεατοσκευασμάτων με την οποία ασχολούνται δευτερευόντως οι εταιρείες του τομέα.

24 July 2013
Banner