Δυνατότητες επιδότησης από την Εξωστρέφεια

18 September 2013

Μέχρι και 55% επιδότηση μπορούν να λάβουν επιχειρήσεις από το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ». Το πρόγραμμα αυτό συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ αφορά την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της προβολής των ελληνικών επιχειρήσεων και των προϊόντων τους στις διεθνείς αγορές.
Επιλέξιμες είναι οι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που έκαναν έναρξη λειτουργίας πριν από την 1η Αυγούστου του 2012 και δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών, των υπηρεσιών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και οι οποίες ταξινομούνται σε έναν από τους επιλέξιμους κλάδους του Προγράμματος.
Δύναται να είναι επιλέξιμες και επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνταν σε μη επιλέξιμο ΚΑΔ, και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμη για το πρόγραμμα δραστηριότητα.
Ο ΚΑΔ 46.32 Χονδρικό Εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος, περιλαμβάνεται στους επιλέξιμους.

18 September 2013
Banner
Banner