Διατλαντική συμφωνία για τη δημόσια Υγεία

10 June 2022

Διατλαντική συμφωνία για τη δημόσια Υγεία

Related Articles

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ υπέγραψαν την πρώτη διατλαντική συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της Υγείας, η οποία αποτελεί έναν ισχυρό πυλώνα της από κοινού αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η κ. Στέλλα Κυριακίδη, Ευρωπαία Επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων, έκανε την εξής δήλωση: «Η σημερινή πρώτη διατλαντική ρύθμιση για τη συνεργασία στον τομέα της υγείας αποτελεί σημαντικό βήμα στην ήδη στενή συνεργασία μας με τις ΗΠΑ για την αντιμετώπιση του COVID-19. Μοιραζόμαστε ευρεία αμοιβαία συμφέροντα στον έλεγχο και την πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών παγκοσμίως. Σήμερα βάλαμε αυτή τη συνεργασία σε νέα βάση, για να εντοπίσουμε από κοινού τις απειλές για την υγεία, να συνεργαστούμε για την προμήθεια ιατρικών αντιμέτρων και να προετοιμαστούμε από κοινού για τις απειλές για την υγεία. Όπως μας έδειξε η πανδημία, η ένωση των δυνάμεων θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τις μελλοντικές κρίσεις στον χώρο της υγείας και να προστατεύσουμε καλύτερα τους πολίτες σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως.»

Ο Xavier Becerra, υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, δήλωσε: «Η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτής της επίσημης ρύθμισης σηματοδοτεί τη σημασία που θέτουν οι ΗΠΑ στη συνεργασία για την επίτευξη των κοινών στόχων ετοιμότητας και αντιμετώπισης της πανδημίας. Επιπλέον, αυτή η ρύθμιση μας δίνει την ευκαιρία να βοηθήσουμε από κοινού άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ανάπτυξη της ικανότητάς τους να προλαμβάνουν, να εντοπίζουν και να ανταποκρίνονται σε απειλές για τη δημόσια υγεία».

HERA: Αρχή Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης

Η διατλαντική συμφωνία, η οποία υπεγράφη στις 19 Μαΐου στο Βερολίνο, θα συντονίζεται από την Αρχή Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Ανάγκης και Ετοιμότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (HERA) και τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων από την πλευρά της Ε.Ε. και το υπουργείο Υγείας από την πλευρά των ΗΠΑ.

Επιπλέον, η HERA θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αγοράς και θα ενισχύσει τη βιομηχανική ικανότητα. Με βάση το έργο της ειδικής ομάδας για τη βιομηχανική κλίμακα για την αύξηση των εμβολίων COVID-19, η HERA θα καθιερώσει στενό διάλογο με τη βιομηχανία, μακροπρόθεσμη στρατηγική για την παραγωγική ικανότητα και στοχευμένες επενδύσεις και θα αντιμετωπίσει τα σημεία συμφόρησης της εφοδιαστικής αλυσίδας για ιατρικά αντίμετρα.

Η Αρχή θα προωθήσει τις προμήθειες και θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις που σχετίζονται με τη διαθεσιμότητα και τη διανομή τους και θα αυξήσει την ικανότητα αποθήκευσης για την αποφυγή ελλείψεων και σημείων συμφόρησης στην εφοδιαστική.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν για την ενημέρωση για τις επιδημίες και την εφοδιαστική αλυσίδα, την έρευνα και την καινοτομία και την παραγωγή ιατρικών αντιμετρημάτων, συμπεριλαμβανομένων εμβολίων και θεραπειών. Διευκολύνοντας την ενημέρωση, τις γνώσεις και την ανταλλαγή δεδομένων, η ρύθμιση θα μειώσει τις αλληλεπικαλύψεις και θα εξασφαλίσει ισχυρές συνέργειες στις προσπάθειές μας για ετοιμότητα και ανταπόκριση. Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ΗΠΑ θα ενισχύσουν τη συνεργασία στα εξής θέματα:

  • Επανεξέταση των κοινών αξιολογήσεων απειλών με στόχο τον εντοπισμό τουλάχιστον μιας από τις πλέον σχετικές απειλές για τη δημόσια υγεία ετησίως για την οποία πρέπει να συνεργαστούμε.
  • Ανταλλαγή ασφαλών δεδομένων για την παγκόσμια επιτήρηση για τον έγκαιρο εντοπισμό αναδυόμενων απειλών για την υγεία.
  • Στήριξη δραστηριοτήτων προμηθειών, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των πλατφορμών εμβολίων και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις ρυθμίσεις για τα εμβόλια.
  • Συντονισμός της υποστήριξης για την έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων ιατρικών αντιμετρημάτων.
  • Στήριξη τρίτων χωρών όσον αφορά την ετοιμότητα και την αντιμετώπιση των απειλών για τη δημόσια υγεία.
  • Αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης και της παραπληροφόρησης σχετικά με τις απειλές κατά της υγείας με την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και την έναρξη κοινών δράσεων.

Πηγή: ec.europa.eu

10 June 2022
Banner