Διαμαρτύρεται η ΠΟΚΚ για το πλανόδιο εμπόριο

20 March 2014

Το θέμα του πλανόδιου εμπορίου από κατόχους κινητών σημείων πώλησης (καντίνες) θέτει η ΠΟΚΚ σε επιστολή της προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η ΠΟΚΚ διαμαρτύρεται για τις άδειες που εκδίδονται για την πώληση προϊόντων κρέατος από τις περιφερειακές διευθύνσεις εμπορίου, θεωρώντας ότι υπάρχει παραπλάνηση των αρχών για την αδειοδότηση αυτών των οχημάτων, τα οποία αντί για μεταφορά κρεάτων μετατρέπονται σε σημεία πώλησης. Στην επιστολή τίθενται επίσης θέματα τήρησης των συνθηκών υγιεινής, αλλά και γενικώς των όρων που απαιτούνται για τη διακίνηση και πώληση ευπαθών προϊόντων, όπως το κρέας.
Τέλος οι κρεοπώλες ζητούν από το αρμόδιο υπουργείο να εκδόσει σαφείς και εύληπτες ερμηνευτικές εγκυκλίους για την πώληση κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών προϊόντων επί αυτοκινούμενων οχημάτων.

20 March 2014
Banner