Διακρατική συμφωνία με την Γαλλία για τη μετακίνηση ζώων, με τη συμβολή της ΕΔΟΤΟΚΚ

30 November 2023

Διακρατική συμφωνία με την Γαλλία για τη μετακίνηση ζώων, με τη συμβολή της ΕΔΟΤΟΚΚ

Με την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδας και της Γαλλίας για τη μετακίνηση βοοειδών, προβάτων και αιγών επιλύεται ένα σοβαρό πρόβλημα που είχε ανακύψει με την επιζωοτική αιμορραγική νόσο και ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη συνέχιση των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, διασφαλίζοντας παράλληλα τις υγειονομικές προβλέψεις και τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της νόσου.

Αυτή τη φορά το ΥΠΑΑΤ και ειδικά η Κτηνιατρική Υπηρεσία έδειξαν γρήγορα αντανακλαστικά στο συγκεκριμένο θέμα, που δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στη μετακίνηση ζώντων ζώων από τη Γαλλία, που είναι παραδοσιακός προμηθευτής της χώρας μας. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για την υπογραφή της συγκεκριμένης συμφωνίας ήταν καθοριστικός ο ρόλος της ΕΔΟΤΟΚΚ και του προέδρου της Γιάννη Φασουλά, που από την πρώτη στιγμή το έθεσε ως προτεραιότητα της Διεπαγγελματικής.

Μιλώντας στο Meat News o κ. Φασουλάς σχετικά με τη συμφωνία ανέφερε: «Η επιτυχής υπογραφή αυτής της τόσο σημαντικής συμφωνίας μπορεί να αποτελέσει και παράδειγμα ότι αν κινούμαστε συντονισμένα και με γνώμονα το κοινό καλό, μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις. Ως πρόεδρος της ΕΔΟΤΟΚΚ αλλά και εκ μέρους των μελών μας, θέλω να ευχαριστήσω τόσο την πολιτική ηγεσία, τον κ. υπουργό, τον κ. υφυπουργό και το γενικό γραμματέα, όσο και την κτηνιατρική υπηρεσία και των δύο χωρών για την άμεση ανταπόκριση τους στα αιτήματα των Ελλήνων εκτροφέων σε μια στιγμή που δίνεται πραγματικός αγώνας για τη διατήρηση της κτηνοτροφίας σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο».

Και κατέληξε: «Αποτελεί παράδειγμα ότι μέσω της αμοιβαίας συνεργασίας και της προσπάθειας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,  ενισχύεται η βιωσιμότητα της κτηνοτροφίας και προάγεται η διατροφική ασφάλεια και επάρκεια.  Η συμφωνία, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα».

30 November 2023
Banner
Banner