Δημοσιεύτηκε ο νέος Κώδικας Τροφίμων – τα άρθρα που αφορούν το κρέας

11 March 2014

Δημοσιεύτηκε ο νέος Κώδικας Τροφίμων – τα άρθρα που αφορούν το κρέας

Μετά από κυοφορία πολλών μηνών εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση για την αντικατάσταση των άρθρων 88-91 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) που αφορούν τα προϊόντα κρέατος. Πρόκειται για κείμενο που ενέκρινε το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο στις 18/12/2013 και έλαβε την έγκριση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη στις 24/2/2014.
Η ιστορία αυτής της αλλαγής στον ΚΤΠ ξεκίνησε με ειδική επιτροπή που συγκροτήθηκε από τον ΕΦΕΤ, η οποία ετοίμασε το νέο κείμενο και το έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στα τέλη του 2011. Το κείμενο που προέκυψε εστάλη στις Βρυξέλλες στις αρχές του 2012. Έπρεπε να περάσουν δυο χρόνια για να οριστικοποιηθεί το τελικό κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 28/2/2014 (αρ. φύλλου 525). Οι ιδιομορφίες των ελληνικών ελεγκτικών αρχών αποτυπώνονται τόσο στην όλη διαδικασία, όσο και στο τυπικό μέρος: την τελική απόφαση υπογράφει ο (αρμόδιος επί των... φορολογικών) υφυπουργός Οικονομικών, ως εποπτεύων το Γενικό Χημείο του Κράτους, άσχετα αν η εφαρμογή της αφορά τον ΕΦΕΤ και το κατεξοχήν αρμόδιο για τα τρόφιμα Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Με την απόφαση αυτή ορίζεται το Κεφάλαιο Χ του ΚΤΠ, το οποίο φέρει τον τίτλο "Προϊόντα με βάση το κρέας - παρασκευάσματα κρέατος" και αποτελείται από τέσσερα άρθρα.
Το άρθρο 88 αφορά τους ορισμούς και γίνεται εφαρμογή των κανονισμών (ΕΚ) 853/2004, 852/2004 και 882/2004.
Το άρθρο 89α αφορά τις επεξεργασίες (κάπνιση, ζύμωση, ξήρανση κ.λπ.)
Το άρθρο 89β αφορά ειδικά θέματα επισήμανσης
Το άρθρο 90 περιγράφει τις πρώτες και βοηθητικές πρόσθετες και αρτυματικές ύλες
Το άρθρο 91 κάνει ταξινόμηση και ορίζει τις προδιαγραφές των προϊόντων με βάση το κρέας και τα παρασκευάσματα κρέατος.
Τα προϊόντα αυτά ταξινομούνται σε 4 ομάδες, οι οποίες περιλαμβάνουν: Α. προϊόντα με βάση το κρέας (αλλαντικά), Β. παρασκευάσματα κρέατος, Γ. ειδικές κονσέρβες κρέατος ή κρεατοσκευάσματα, ή προϊόντα με βάση το κρέας σε συνδυασμό με άλλα τρόφιμα και Δ. παράγωγα κρέατος. Σε δυο παραρτήματα περιγράφονται αναλυτικά οι προδιαγραφές αυτών των προϊόντων, αλλά και ένας ενδεικτικός κατάλογος παραδοσιακών ελληνικών προϊόντων.
Το Meat News θα δημοσιεύσει αναλυτική παρουσίαση των νέων άρθρων στο επόμενο τεύχος (Απρίλιος). Το κείμενο της απόφασης μπορείτε να το βρείτε εδώ.

11 March 2014
Banner
Banner