Δημοσίευση Αποφάσεων Τροποποίησης των Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στον Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα, του ΤΑΑ

03 June 2022

Δημοσίευση Αποφάσεων Τροποποίησης των Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στον Οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα, του ΤΑΑ

Οι Αποφάσεις Τροποποίησης των Προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υπογράφηκαν από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Γεωργαντά και αναρτήθηκαν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/f/YAAT) και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

Οι Προσκλήσεις αφορούν τα υποέργα της Δράσης: Οικονομικός Μετασχηματισμός του Αγροτικού Τομέα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του ΥΠΑΑΤ, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης €510 εκ.

Οι αποφάσεις που τροποποιούνται είναι:

1. Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 15/06/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

2. Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 18/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

3. Πράσινος αγρο-τουρισμός

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 5/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

4. Αναδιάρθρωση των Καλλιεργειών

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 31/08/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

5.  Γενετική Βελτίωση Ζώων

Η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης ξεκινά στις 27/07/2022 και λήγει στις 30/09/2022.

03 June 2022
Banner
Banner