Δειγματοληψίες από το κινητό Εργαστήριο Αναλύσεων Εδαφών και Νερών του ΙΒΚΦ του ΕΛΓΟ-Δήμητρα

15 September 2023

Δειγματοληψίες από το κινητό Εργαστήριο Αναλύσεων Εδαφών και Νερών του ΙΒΚΦ του ΕΛΓΟ-Δήμητρα

Με το κινητό Εργαστήριο Αναλύσεων Εδαφών και Νερών του Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα» έγινε σήμερα επιτόπια επίσκεψη στις περιοχές της Νέας Λεύκης, Χάλκης, Πλατυκάμπου, Αχιλλείου, Κιλελέρ προκειμένου να γίνουν για δειγματοληψίες, μακροσκοπική παρατήρηση και εκτίμηση των συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί μετά τις πλημμύρες, σε μια απόσταση 100-120 χλμ.

Όπως ήταν επόμενο, διαπιστώθηκε σημαντική ποικιλομορφία των επιπτώσεων της πλημμύρας στους αγρούς ανάλογα με το ανάγλυφο και τη θέση τους και πραγματοποιήθηκε συλλογή δειγμάτων φερτών υλικών ιζημάτων/λάσπης στις περιοχές Χάλκης και Πλατυκάμπου για την εκτίμηση της συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων και άλλων φυσικοχημικών ιδιοτήτων που επηρεάζουν τη γονιμότητα του εδάφους.

15 September 2023
Banner