Για τη νέα υγειονομική διάταξη ενημέρωσε τα μέλη του ο ΣΕΕΜΕ

02 April 2013

Μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και συνάμα χρήσιμη και αναγκαία ενημέρωση είχαν την ευκαιρία να λάβουν τα μέλη του ΣΕΕΜΕ το περασμένο Σάββατο. Συγκεκριμένα, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης οργάνωσε για τα μέλη του ενημερωτική ημερίδα όπου παρουσιάστηκε σε όλες της τις λεπτομέρειες η νέα υγειονομική διάταξη και οι αλλαγές που αυτή φέρνει στις ρυθμίσεις για τον εξοπλισμό καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Εισηγητής στην ημερίδα ήταν ο Σοφοκλής Κουρτίδης, επόπτης Δημόσιας Υγείας και προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, ένας άνθρωπος που είναι γνώστης όλου του φάσματος ίδρυσης, λειτουργίας και ελέγχων των μονάδων εστίασης και εν γένει των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Η λεπτομερής ενημέρωση των μελών του ΣΕΕΜΕ ήταν επιβεβλημένη μετά την αλλαγή στο εδώ και 30 χρόνια ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, προκειμένου οι επιχειρήσεις που παρέχουν εξοπλισμό να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις και να παράσχουν ορθές συμβουλές στους πελάτες τους. Όπως εισαγωγικά τόνισε ο κ. Κουρτίδης, η νέα νομοθεσία επιφέρει «σαρωτικές» αλλαγές στην αγορά και στο καθεστώς των υγειονομικών ελέγχων, επιβάλλοντας νέα φιλοσοφία σύμφωνα με την οποία δίδεται πλέον η δυνατότητα και ελευθερία στον επιχειρηματία να προβεί σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στο χώρο των τροφίμων και παροχής υπηρεσιών με γενικούς και «οριζόντιους» όρους και προϋποθέσεις και κατάργηση περιορισμών που υπήρχαν.
Σημειώνεται ότι το νέο πλαίσιο επήλθε με την Απόφαση «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 2718 / τ.β 8-10-2012) ενώ οδηγίες και διευκρινίσεις επί αυτής έδωσε το Υπουργείο Υγείας (τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών της Δ/νσης Δημόσιας Υγιεινής) με δύο στη σειρά εγκυκλίους: 16/10/2012 και 14/1/2013. Υπενθυμίζεται ότι για την εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων έχει καθοριστεί μεταβατική περίοδος έξι μηνών για τις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

02 April 2013
Banner
Banner