Για τη νέα ΚΑΠ συζήτησε το ΥΠΑΑΤ με τους κτηνοτρόφους

03 July 2014

Την πολιτική της βούληση για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα μέσα από τη διαδικασία εφαρμογής της καινούργιας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής εξέφρασε η νέα ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ο υπουργός Γιώργος Καρασμάνης και ο αναπληρωτής υπουργός Πάρις Κουκουλόπουλος συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας και της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνοτρόφων παρουσία και των δυο γενικών γραμματέων του υπουργείου και συζήτησαν τις προτάσεις τους.
Η ΠΕΚ σε υπόμνημα που κατέθεσε στη συνάντηση ζητά ενιαία τιμή για όλους (αγρότες και κτηνοτρόφους) και να θεωρηθεί η χώρα μια ενιαία περιφέρεια είτε πρόκειται για καλλιεργήσιμες εκτάσεις, είτε για βοσκοτόπους. Σε περίπτωση που δεν υιοθετηθεί αυτή η πρόταση τότε η ΠΕΚ ζητά 35 ευρώ ανά στρέμμα βοσκοτόπου ανεξάρτητα από την πυκνότητα βλάστησης. Ακόμα ζητά η συνδεδεμένη ενίσχυση να δοθεί στο ζωικό κεφάλαιο και ειδικότερα στην πριμοδότηση των θηλυκών, ώστε να υπάρξει σταδιακή αύξηση των ζώων και άρα αύξηση της παραγωγής γάλακτος και κρέατος.
Αντίστοιχα ο ΣΕΚ πρότεινε συγκεκριμένα μέτρα για την ενίσχυση της κτηνοτροφίας. Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής κτηνοτροφίας θεωρεί το υψηλό κόστος παραγωγής, γεγονός που επηρεάζει τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, ενώ τη μεγαλύτερη επίδραση στον καθορισμό του συνολικού κόστους έχουν το κόστος των ζωοτροφών (70% περίπου του συνολικού κόστους λειτουργίας της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης) και το κόστος της ενέργειας (αποτελεί το 27% του συνολικού κόστους αγροτικής παραγωγής). Επίσης ανέφερε ότι πάνω από ένα εκατομμύριο αιγοπρόβατα δεν κατέχουν δικαιώματα, ενώ άλλο ένα εκατομμύριο δεν λαμβάνει καμιά ενίσχυση.
Η αξιοποίηση των διατάξεων της καινούργιας ΚΑΠ επ’ ωφελεία της εγχώριας κτηνοτροφίας αποτελεί για εμάς πρώτιστη προτεραιότητα, ώστε ο κλάδος να αποκτήσει ισότιμη θέση με τους άλλους κλάδους της ελληνικής γεωργίας, υπογράμμισε ο κ. Καρασμάνης.
Οι προτάσεις των κτηνοτρόφων, αλλά και των υπόλοιπων φορέων και οργανώσεων του αγροτικού κόσμου, που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του ευρύ, ειλικρινή και οργανωμένου διαλόγου που ξεκίνησε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, θα ληφθούν σοβαρά υπόψη στις τελικές εθνικές προτάσεις για την εφαρμογή της καινούργιας ΚΑΠ, που θα υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι την 1ηΑυγούστου, τόνισε ο κ. Κουκουλόπουλος.

03 July 2014
Banner