Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΤΟΚΚ

12 April 2024

Γενική Συνέλευση της ΕΔΟΤΟΚΚ

Την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της πραγματοποίησε η Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ., στις 7 Απριλίου 2024, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Τη συνεδρίαση απασχόλησαν τρέχοντα και διαδικαστικά θέματα της οργάνωσης και ολοκληρώθηκε με απόλυτη απαρτία των μελών της.

Τα αποτελέσματά της, επιβεβαίωσαν για ακόμη μια φορά το πνεύμα ισχυρής ενότητας που υπάρχει μεταξύ των μελών, με στόχο την επίλυση τόσο ειδικών όσο και κοινών προβλημάτων που τους αφορούν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ο.ΤΟ.Κ.Κ. και ο Πρόεδρος κ. Ιωάννης Φασουλάς έλαβαν εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης, για την συνέχιση των διεκδικήσεων της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης του Κρέατος (για τους τομείς του Αιγοπρόβειου και Βόειου κρέατος) και της Κτηνοτροφίας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

12 April 2024
Banner