Βρείτε στη βιβλιοθήκη του Meat News όλη τη νομοθεσία

29 May 2014

Βρείτε εδώ τις τελευταίες αποφάσεις που αφορούν τα σφαγεία και την ταξινόμηση σφάγιων χοίρων στην ιστοσελίδα μας. Το Meat News διαθέτει μια πλούσια βιβλιοθήκη, η οποία ενημερώνεται συνεχώς με όλη τη σχετική νομοθεσία που αφορά το κρέας και τις επιχειρήσεις κρέατος.
Το περιοδικό μας και η ιστοσελίδα του καλύπτουν με χρηστικές πληροφορίες τους επαγγελματίες της αγοράς κρέατος.

 

29 May 2014
Banner
Banner