Βραβείο «Ανθεκτικού Μέλλοντος» στην Ελληνική κόκκινη φυλή Καστοριάς – Κρυσταλλοπηγής

11 October 2022

Βραβείο «Ανθεκτικού Μέλλοντος» στην Ελληνική κόκκινη φυλή Καστοριάς – Κρυσταλλοπηγής

Το χρηματοδοτούμενο από το ΠΑΑ 2014-2020 έργο «Διατήρηση ελληνικής κόκκινης φυλής Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής» βραβεύθηκε στα Rural Inspiration Awards 2022 στην κατηγορία Resilient Futures (Ανθεκτικό Μέλλον).

Στον διεθνή αυτό διαγωνισμό που διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2019 από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης υποβλήθηκαν συνολικά 111 έργα ΠΑΑ από τις Μονάδες Υποστήριξης Δικτύων όλων των Κρατών – Μελών της Ε.Ε., οι οποίες είναι αρμόδιες για την επιλογή, σύνταξη και υποβολή των αιτήσεων. Η Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΣΣ ΚΑΠ υπέβαλε τρεις υποψηφιότητες.

Στην κατηγορία Ανθεκτικό μέλλον (Resilient Futures) βραβεύθηκε το έργο «Διατήρηση ελληνικής κόκκινης φυλής Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής» (Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία). Επίσης στην κατηγορία Κοινωνικό μέλλον χωρίς αποκλεισμούς (Social inclusive futures) απέσπασε τιμητική διάκριση το έργο «Αξίζω ΙΚΕ – Εργαστήρια Ζυμαρικών και Μαρμελάδας για την Απασχόληση και Κοινωνική Ενσωμάτωση ΑΜΕΑ» (Μέτρο 19.2 LEADER Ο.Τ.Δ. Κομοτηνής).

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 6 Οκτωβρίου 2022. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «η σημαντικότητα της επιτυχίας αυτής είναι μεγάλη καθώς τα έργα του ελληνικού ΠΑΑ αναδεικνύονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα επιτυχημένα παραδείγματα μπορούν να εμπνεύσουν περισσότερους ανθρώπους να αναπαράγουν παρόμοιες πρωτοβουλίες και να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα επενδυτικά προγράμματα της ΚΑΠ ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση των πολυσύνθετων οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων των παραγωγών μας καθώς και των αγροτικών μας περιοχών».

Όλοι οι νικητές του διαγωνισμού
11 October 2022
Banner