Αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

20 September 2022

Αύξηση του Γενικού Δείκτη Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Ιούλιο 2022 παρουσίασε αύξηση 38,9% και συγκεκριμένα η αύξηση παρατηρήθηκε στον τζίρο των βιομηχανιών:

  • Αύξηση κατά 39% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
  • Αύξηση κατά 22,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

  • Αύξηση κατά 39,3% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
  • Αύξηση κατά 38,1% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,3% τον Ιούλιο 2022 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2022.

Η βιομηχανία τροφίμων σε ετήσια βάση παρουσίασε αύξηση 21,3% το 2022, σε σχέση με το 2021, έναντι αύξησης 8,5% το 2021 σε σχέση με το 2020.

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό δελτίο τύπου της ΕΛΣΤΑΤ

20 September 2022
Banner