Αύξηση της αποζημίωσης για την αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης των Σχεδίων Βελτίωσης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 του Υπομέτρου 4.1

27 April 2023

Αύξηση της αποζημίωσης για την αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης των Σχεδίων Βελτίωσης στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 του Υπομέτρου 4.1

Στις 26/4/2023 δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ σύμφωνα με την οποία προβλέπεται αύξηση της αποζημίωσης για την αξιολόγηση των αιτημάτων στήριξης και των ενδικοφανών προσφυγών των επενδυτικών προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.5 του Υπομέτρου 4.1 «Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις (Σχέδια Βελτίωσης)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Στόχος της ΚΥΑ  είναι η επίσπευση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των «Σχεδίων βελτίωσης», μέσω της απασχόλησης και εκτός ωραρίου εργασίας των γεωτεχνικών αξιολογητών. Με αυτό το σκοπό αυξήθηκε κατά 50% το ετήσιο όριο αποζημίωσης των αξιολογητών από τα 2.400 στα 3.500 ευρώ.

Επιπλέον ορίζεται η αμοιβή ανά αξιολόγηση αίτησης στήριξης στα 60 ευρώ και  καθορίζεται  το όριο της αμοιβής των μελών των Επιτροπών Ενδικοφανών Προσφυγών στα 80 ευρώ ανά συνεδρίαση.  Επισημαίνεται πως κάθε συνεδρίαση θεωρείται ολοκληρωμένη μετά από την εξέταση τουλάχιστον 12 ενστάσεων.

Η συνολική δαπάνη για τις αποζημιώσεις των αξιολογητών ανέρχεται μέχρι του ποσού των 800.000 ευρώ για το έτος 2023 και μέχρι του ποσού των 130.000 ευρώ για το έτος 2024. Ποσό που καλύπτεται από τις πιστώσεις της Τεχνικής Βοήθειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ).

Σχετικά με την αύξηση της αποζημίωσης ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, δήλωσε: «Με αυτή τη νομοθετική παρέμβαση, επιταχύνουμε την αξιολόγηση των «Σχεδίων Βελτίωσης», δίνοντας κίνητρα στους αξιολογητές για να εργαστούν εκτός ωραρίου εργασίας. Αξιοποιούμε την εμπειρία και γνώση των γεωτεχνικών μας για την ταχύτερη αξιολόγηση και έκδοση αποτελεσμάτων των αναπτυξιακών μας προγραμμάτων».

27 April 2023
Banner
Banner