Αυστηροί υγιειονομικοί έλεγχοι στη διάθεση του κρέατος στην αγορά, ενημερώνει η ΕΔΟΤΟΚΚ

15 September 2023

Αυστηροί υγιειονομικοί έλεγχοι στη διάθεση του κρέατος στην αγορά, ενημερώνει η ΕΔΟΤΟΚΚ

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και Κτηνοτροφίας εξέδωσε ανακοίνωση προκειμένου να διευκρινίσει το περιεχόμενο δημοσιευμάτων, δηλώσεων και φημών σχετικά με τα κρέατα που διατίθεται στην αγορά και συγκεκριμένα προερχόμενα από τον Θεσσαλικό Κάμπο.

Η ΕΔΟΤΟΚΚ σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με αίσθημα ευθύνης απέναντι στον καταναλωτή και στο προϊόν του κρέατος ενημερώνει τους καταναλωτές αναφερόμενη στα εξής:

«Από τη φάρμα μέχρι το πιάτο, τα ζώα που προορίζονται για ευρεία κατανάλωση υποβάλλονται στους αυστηρότερους υγειονομικούς και κρεοσκοπικούς ελέγχους σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζει ο νόμος, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.

Συμβουλεύουμε τους καταναλωτές να μην επηρεάζονται από μη τεκμηριωμένους ισχυρισμούς και φήμες που ακούγονται τις τελευταίες ώρες στην αγορά και να εμπιστεύονται τα εγκεκριμένα σημεία σφαγής & πώλησης, τα οποία διέπονται από απόλυτο επαγγελματισμό υπό την επίβλεψη των αρμόδιων φορέων και κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ενημέρωσης του κοινού, η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και Κτηνοτροφίας ΕΔΟΤΟΚΚ  δεσμεύεται να παρέχει συνεχή και αξιόπιστη ενημέρωση για τα θέματα που αφορούν τον τομέα της κτηνοτροφίας και του κρέατος. Η υγεία και η ασφάλεια των καταναλωτών είναι πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα».

15 September 2023
Banner
Banner