Από 12 Ιουλίου οι ενστάσεις αποτελεσμάτων πληρωμής των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

11 July 2022

Από 12 Ιουλίου οι ενστάσεις αποτελεσμάτων πληρωμής των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης

Related Articles

Από αύριο, 12 Ιουλίου 2022, οι παραγωγοί θα έχουν δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής των μέτρων αγροτικής ανάπτυξης τα οποία είχαν καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και ενστάσεις για τις αυτόχθονες φυλές (Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με την Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 10).

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της εκκαθάρισής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στις μηχανογραφικές βάσεις μέσω των οποίων πραγματοποιούνται από το ΠΣ οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Επομένως δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα, από αύριο Τρίτη, 12 Ιουλίου και μέχρι τις 18 Ιουλίου, έχουν τη δυνατότητα προσφυγής κατά των αποτελεσμάτων προσφυγής:

  • Της 1ης εκκαθάρισης των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης της δράσης του μέτρου 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» – Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία αλλά και όλων των προσκλήσεων για το έτος εφαρμογής 2021.
  • Της εκκαθάρισης των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης της δράσης 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών» (1ης και 2ης πρόσκλησης) για το έτος εφαρμογής 2021.

Από τις 12 έως τις 25 Ιουλίου 2022 δίνεται το περιθώριο υποβολής ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής:

  • Των υπολοίπων Εξισωτικής Αποζημίωσης (Μ. 13) του έτους ενίσχυσης 2021.
  • * Της 1ης εκκαθάρισης για το έτος εφαρμογής 2021 (Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα).
11 July 2022
Banner
Banner