Αποζημιώσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν στην Ελλάδα εξαιτίας φυσικών καταστροφών, σε φυτικό και ζωικό τομέα

30 November 2023

Αποζημιώσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν στην Ελλάδα εξαιτίας φυσικών καταστροφών, σε φυτικό και ζωικό τομέα

Ενισχύσεις ύψους 80 εκατ. ευρώ ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα, ως αντιστάθμιση για τις ζημιές στον αγροτικό τομέα εξαιτίας των φυσικών καταστροφών.

Στόχος είναι η στήριξη των αγροτών, των οποίων έχουν υποστεί ζημίες η φυτική και ζωική παραγωγή, πάγια περιουσιακά στοιχεία, αποθηκευμένα προϊόντα ή ο εξοπλισμός παραγωγής λόγω απρόβλεπτων γεγονότων.

Η ενίσχυση θα έχει μορφή άμεσων επιχορηγήσεων και σ΄ αυτό το πλαίσιο θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, μέγιστο ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 200.000 ευρώ.

30 November 2023
Banner
Banner