Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος με προϋποθέσεις

13 September 2022

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος με προϋποθέσεις

Related Articles

Σύνδεση του τέλους επιτηδεύματος με ρήτρα απασχόλησης ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Αφορά επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα έως 2 εκατομμύρια ευρώ.

Συγκεκριμ΄ένα απαλλάσσονται σε μόνιμη βάση από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος επιτηδευματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αυξάνουν τον μέσο ετήσιο αριθμό των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης κατ’ ελάχιστον για διάστημα τριών μηνών ετησίως.

Το μέτρο αυτό τίθεται σε άμεση εφαρμογή. Όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος «Για να γίνει κατανοητό, επιχείρηση με ετήσια ακαθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ, που αυξάνει τον Οκτώβριο του 2022 το προσωπικό πλήρους απασχόλησής της, έστω κατά 1 υπάλληλο τον οποίο διατηρεί τουλάχιστον για τρεις μήνες, δικαιούται την απαλλαγή του τέλους επιτηδεύματος για το 2022».

13 September 2022
Banner