Αξιοποίηση της νέας ΚΑΠ προς όφελος των κτηνοτρόφων

06 June 2022

Αξιοποίηση της νέας ΚΑΠ προς όφελος των κτηνοτρόφων

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠ, κ. Δημήτρης Μελάς, δημοσιοποίησε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στη Μυτιλήνη, το χρηματοδοτικό σχέδιο που έχει εκπονηθεί, σύμφωνα με το οποίο η αιγοπροβατοτροφία μπορεί να εισαχθεί στη νέα ΚΑΠ (άμεσες πληρωμές και επενδύσεις) με πολλά οφέλη για τους παραγωγούς.

Οι άμεσες ενισχύσεις θα αφορούν:

1.  27% των πόρων θα πάνε στα βοσκοτόπια, με μέση ενίσχυση 19 ευρώ το στρέμμα.

2. Σε όσους κτηνοτρόφους έχουν δηλώσει 170 στρέμματα βοσκότοπους, προορίζονται 27 εκατ. ευρώ και ενίσχυση 9,8 στο στρέμμα.

Μη υποχρεωτικές αλλά άμεσες ενισχύσεις

  • Μέση ενίσχυση 6 ευρώ το στρέμμα η οποία αφορά μείωση της περιόδου βόσκησης ή μετακίνηση σε ορεινές περιοχές το καλοκαίρι
  • 1,5 ευρώ εμπλουτισμός σιτηρεσίου ανά αιγοπρόβατο.
  • 65 εκατ. ευρώ συνδεδεμένη ενίσχυση στα αιγοπρόβατα – 12ευρώ ανά ζώο. Κριτήριο επιλογής η ελάχιστη αναλογία ποσότητας γάλακτος-αριθμού ζώων, η οποία θα πρέπει να είναι 100/1.
  • Για τους κτηνοτρόφους που παράγουν ζωοτροφές, η συνδεδεμένη ενίσχυση ζωοτροφών που αφορά κτηνοτροφικά ψυχανθή είναι 19,2 ευρώ το στρέμμα και 8,3 στα σανοδοτικά. Όσοι χρησιμοποιούν τις εκτάσεις για δική τους παραγωγή η αναλογία τις ενίσχυσης υπολογίζεται ως εξής: συνάρτηση του αριθμού και το είδους του ζώου με τις διατροφικές τους απαιτήσεις. Οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ως απαραίτητα δικαιολογικά παραστατικά για την παράδοση ποσότητας του προϊόντος, ανάλογα με τα στρέμματα.
  • Στη βιολογική γεωργία η ενίσχυση αναλογεί 24,7 το στρέμμα/έτος στα αιγοπρόβατα.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης

Σ’ αυτό το πρόγραμμα υπάρχει πρόβλεψη για τις Σπάνιες και Αυτόχθονες Φυλές, σύμφωνα με το οποίο για κάθε θηλυκό ζώο αιγοπροβάτων που είναι πάνω του ενός έτους, υπάρχει ενίσχυση 33 περίπου ευρώ.

Για αιγοπρόβατα πάνω των 12 μηνών, η ενίσχυση θα είναι 21 ευρώ το στρέμμα, στο πλαίσιο της Βιολογικής Γεωργίας.

Οι Νέοι Κτηνοτρόφοι αιγοπροβάτων ενισχύονται με 40.000-42.500 ευρώ, ενώ έχει προβλεφθεί ενίσχυση 12 ευρώ το στρέμμα ως εξισωτική αποζημίωση και 8,8 ευρώ για βοσκοτόπια σε μη προνομιούχες περιοχές.

Στο πλαίσιο χρηματοδότησης περιλαμβάνεις επενδύσεις κτηνοτρόφων με ενίσχυση 60% για όλες τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Μπορεί, μάλιστα, η επιδότηση να φτάσει τα 70% σε μειονεκτικές περιοχές και σε νέους κτηνοτρόφους.

06 June 2022
Banner