Αναπτυξιακό Συνέδριο στις 16-17 Ιουνίου στην Καλαμάτα-Νέο ΕΣΠΑ

15 June 2022

Αναπτυξιακό Συνέδριο στις 16-17 Ιουνίου στην Καλαμάτα-Νέο ΕΣΠΑ

Related Articles

Στην Καλαμάτα στις 16 και 17 Ιουνίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες του Αναπτυξιακού Συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027. Σκοπός του διήμερου συνεδρίου είναι η παρουσίαση των επικαιροποιημένων προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα επόμενα χρόνια για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Μέσω του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021, θα διοχετευθούν στην ελληνική οικονομία και κοινωνία διαθέσιμοι πόροι 26,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 20,9 δισ. ευρώ συνιστούν συμμετοχή της Ε.Ε. Με το νέο ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθούν, μεταξύ άλλων, νέες δράσεις και έργα πολιτικής προστασίας, ψηφιακού μετασχηματισμού, δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, καινοτομικής και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, υποδομών, μεταφορών, περιορισμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ορθολογικής διαχείρισης υδάτων, βιοποικιλότητας, «καθαρής» ενέργειας, δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, ένταξης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, υγείας και ψυχικής υγείας, ποιοτικής εκπαίδευσης νέων, ολοκληρωμένης χωρικής ανάπτυξης.

Το σύνολο των εργασιών του συνεδρίου για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027 -που θα μεταδοθεί και μέσω live streaming- θα αναπτυχθεί σε πέντε μεγάλες θεματικές ενότητες:

– Η Επιχειρηματικότητα ως καταλύτης της αναπτυξιακής διαδικασίας

– Αναβαθμίζοντας τις δημόσιες υποδομές

– Ενδυναμώνοντας την κοινωνική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή

– Σχεδιάζοντας την χωρική ανάπτυξη

– Πράσινες Επενδύσεις για ένα βιώσιμο μέλλον – Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Πληροφορίες: https://www.espa.gr/el/Pages/SynedrioNeoESPA21-27.aspx

Πηγή: eea.gr

15 June 2022
Banner