Ανακοινώθηκε η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας – Διάθεση 2,2 δισ. ευρώ δανείων σε ΜμΕ

13 June 2024

Ανακοινώθηκε η λειτουργία του Ταμείου Επιχειρηματικότητας – Διάθεση 2,2 δισ. ευρώ δανείων σε ΜμΕ

Related Articles

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ανακοίνωσε την έναρξη του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», μετά την υπογραφή 12 επιχειρησιακών συμφωνιών με συνεργαζόμενες εμπορικές τράπεζες.

Στόχος και Προϋπολογισμός

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, με προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ, στοχεύει στη διάθεση δανείων ύψους 2,2 δισ. ευρώ σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Τα δάνεια θα χορηγούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος με ευνοϊκούς όρους, διευρύνοντας τη χρηματοδότηση και την πρόσβαση στον δανεισμό για τις ΜμΕ.

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ περιλαμβάνει δύο βασικά ταμεία:

  • Ταμείο Εγγυοδοσίας: Παρέχει εγγυήσεις για επενδυτικά δάνεια (10.000 - 10 εκατ. ευρώ), κεφάλαιο κίνησης και ανακυκλούμενη πίστωση (10.000 - 500.000 ευρώ). Επίσης, προσφέρει επιδότηση επιτοκίου για δύο έτη (δύο ποσοστιαίες μονάδες για Αττική και Νότιο Αιγαίο, τρεις για τις άλλες περιφέρειες). Για δάνεια έως 50.000 ευρώ, δεν απαιτούνται εμπράγματες εξασφαλίσεις.
  • Ταμείο Δανείων: Παρέχει δάνεια με άτοκο το 40% του ποσού και επιδότηση επιτοκίου 3% για το υπόλοιπο 60% για δύο έτη. Τα δάνεια έχουν μειωμένο επιτόκιο έως 70% για τα δύο πρώτα χρόνια. Η διάρκεια κυμαίνεται από 2 έως 12 έτη για επενδυτικά δάνεια (με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες) και από 2 έως 5 έτη για κεφάλαιο κίνησης (με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες).

Οι τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

    ALPHA BANK

    EUROBANK

    ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

    ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

    ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

    ATTICA BANK

    OPTIMA BANK

    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

    ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

    AEGEAN BALTIC BANK (μόνο για το Ταμείο Δανείων)

Το πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του ΕΣΠΑ 2021-2027 και υλοποιείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

13 June 2024
Banner