Αναδείχθηκε το πρώτο “επίσημο” Δ.Σ. της Διεπαγγελματικής

06 May 2014

Αναδείχθηκε το πρώτο “επίσημο” Δ.Σ. της Διεπαγγελματικής

Με την ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου για τα επόμενα τρία χρόνια ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 4 Μαΐου οι εργασίες της εκλογικής γενικής συνέλευσης της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος, στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων - μελών της ΕΔΟΚ.
Πριν τις εκλογικές διαδικασίες ο πρόεδρος Λ. Γίτσας αναφέρθηκε στα πεπραγμένα της ΕΔΟΚ και κυρίως στα τρέχοντα, όπως η αναγνώριση της Διεπαγγελματικής από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τα ευρωπαϊκά όργανα, η συμμετοχή της οργάνωσης σε ευρωπαϊκά προγράμματα στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2014-2020, η προσπάθεια που πρέπει να γίνει μεταξύ των μελών της ΕΔΟΚ ώστε να υπάρξει ομοφωνία ως προς το ύψος των εισφορών και στη συνέχεια τη θεσμοθέτησή τους, η συμμετοχή της ΕΔΟΚ σε προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία μητρώου όλων των επαγγελματιών του κλάδου.
Στη γενική συνέλευση έλαβαν μέρος τέσσερις αντιπρόσωποι από κάθε οργάνωση - μέλος και προτάθηκαν για το νέο Δ.Σ. ένας αντιπρόσωπος από κάθε οργάνωση. Έτσι στο νέο Δ.Σ. συμμετέχουν ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας Ελευθέριος Γίτσας, το μέλος Δ.Σ. της ΠΑΣΕΓΕΣ Χρήστος Μπαρλιάς, ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΣΕΒΕΚ Γιώργος Οικονόμου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Κταστηματαρχών Κρεοπωλών Θωμάς Χαρίσης και το μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Εμπορικών Αντιπροσώπων Κρέατος Χαράλαμπος Πανταζής. Η σύνθεση αυτή επικυρώθηκε με πρακτικό από τη σενική συνέλευση και το νέος Δ.Σ. σε συνεδρίασή του κατένειμε τα αξιώματα μεταξύ των μελών του ως εξής: Πρόεδρος Λ. Γίτσας, Αντιπρόεδρος Θ. Χαρίσης, Γενικός Γραμματέας Γ. Οικονόμου, Ταμίας Χ. Πανταζής, Μέλος Χ. Μπαρλιάς.

06 May 2014
Banner
Banner