Ανάκαμψη από το 2014 σε βόειο και χοίρειο εκτιμά η Κομισιόν

05 November 2013

Η μείωση της παραγωγής που σημειώνεται το 2013 στο βόειο και χοίρειο κρέας αναμένεται αν αντισταθμιστεί εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής κρέατος πουλερικών, ενώ το 2014 η εικόνα θα είναι διαφορετική, καθώς φαίνεται ότι η παραγωγή στο βόειο και στο χοίρειο θα ανακάμψει, κι αυτό θα γίνει χάρη στη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους των παραγωγών αλλά και λόγω της αύξησης των διαθέσιμων μόσχων γαλακτοπαραγωγής. Επιπλέον, η προσαρμογή στους νέους κανόνες καλής διαβίωσης των χοίρων, κανόνες στους οποίους αρκετές ακόμη χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν πλήρως εναρμονιστεί, θα παίξει ρόλο διακόπτοντας τη συνεχή μείωση στον αριθμό των χοιρομητέρων και αυξάνοντας τις σφαγές χοίρων.
Αυτές με λίγα λόγια είναι οι εκτιμήσεις που κάνουν για το 2013-2014 ειδικοί αναλυτές της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, και δημοσιεύονται στην Βραχυπρόθεσμη Επισκόπηση της Κομισιόν, που δόθηκε στη δημοσιότητα στα μέσα Οκτωβρίου.

Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο τεύχος Νοεμβρίου του περιοδικού Meat News που κυκλοφορεί.

05 November 2013
Banner