Ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίου – Συνέχιση των διεκδικήσεων και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς

27 May 2024

Ανάδειξη νέου Δ.Σ. στην Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων Δημοσίου – Συνέχιση των διεκδικήσεων και συνεργασία με συναρμόδιους φορείς

Οι εκλογές της Πανελλήνιας Ένωσης Κτηνιάτρων Δημοσίων Έργων, που πραγματοποιήθηκαν στις 6 Απριλίου 2024, ανέδειξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Μήλιος Κωνσταντίνος

Γενική Γραμματέας: Ασλανίδου Σεβαστή

Αντιπρόεδρος: Ζαφειροπούλου Βασιλική

Ταμίας: Χατζοπούλου Αγγελική

Ειδική Γραμματέας: Καλαϊτζίδου Μαρία

Μέλη: Αναστασάκης Χρήστος, Γούσια Παναγιώτα, Καρανικολάου Κατερίνα, Οικονόμου Θάλεια, Παπαδάκη Παναγιώτα και Τωμαζινάκης Ιωάννης

Σε ανακοίνωσή του η ΠΕΚΔΥ επισημαίνει «το δυσμενές περιβάλλον στο οποίο ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος καλείται να επιτελέσει το πολυσύνθετο έργο του για την προάσπιση της δημόσιας υγείας, της υγείας και ευζωίας των ζώων, με την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, τις συχνές ελλείψεις σε μέσα και υλικά καθώς και τη συνεχή εμφάνιση νέων ασθενειών με την μορφή επιζωοτιών (π.χ. Ευλογιά, Καταρροϊκός Πυρετός, Αφρικανική Πανώλη του χοίρου κ.λπ.)».

Επίσης, κάνει αναφορά στα θέματα που υπάρχουν στον κλάδο και έχουν οδηγήσει σε κινητοποιήσεις, λέγοντας πως «η έλλειψη διαχρονικά σχεδιασμού και υλοποίησης μέτρων για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα, τα οποία συνδυαζόμενα με τις συνεχείς επιζωοτίες οδηγούν στην καταστροφή του ζωικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα την διατροφική εξάρτηση της χώρας και τις δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομία θα αναπτύξει πρόγραμμα δράσης στοχεύοντας στη διεκδίκηση των κλαδικών αιτημάτων και στην προώθηση μέτρων, σε συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς, για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και του πρωτογενούς τομέα».

27 May 2024
Banner